Maturanti z šedesátých a sedmdesátých let po návratu do Hranic nejvíce kroutí hlavami nad třídou 1. máje. Obvykle je zaskočí také proměna historického jádra a Masarykova náměstí. Někteří z nich vzpomínají na někdejší názvy ulic, z nichž mnohé doznaly značných změn. „Pamatuju si, že ten plácek před Střední zdravotnickou školou se kdysi jmenoval Jeremenkovo náměstí. Jak jsem si teď všiml, náměstí zrušili a už je tam jen Studentská ulice,“ podivoval se Karel Světnička.

„Náměstí Generála Jeremenka skutečně v Hranicích bylo, a to na místě, kde dnes stojí supermarket Billa. Byl to ten prázdný plac na křižovatce ulic Purgešova a Studentská, takže o náměstí ani tak moc nešlo,“ uvedl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský s tím, že k takovému pojmenování došlo hned po druhé světové válce.

Starosta města Miroslav Wildner se těm, kteří se do Hranic po letech vrátí a nevyznají se zde, vůbec nediví. „Třída 1. máje byla vpravo i vlevo lemována měšťanskými domy. Za dnešním nadjezdem nad komunikací I/47 a kruhovým objezdem ke Kauflandu už byly klasické domky se zemědělskými dvory ukrytými za vraty,“ popsal Wildner své vzpomínky.

Podle něj v té době všechno bylo šedé a vypadalo staře. Kromě sídliště Kapitána Jaroše, Struhlovsko a CVH zatím žádné jiné neexistovalo. Teprve na přelomu šedesátých a sedmdesátých let došlo k budování Hromůvky. Později se postavily panelové domy kolem třídy 1. máje.

Provoz na místních komunikacích zůstal takřka stejný. Geometrickou řadou pouze narostl počet aut. „Například v takové Hviezdoslavově ulici tenkrát byla tak čtyři auta. Dnes už mají v každém domku nejméně dvě. Šířka i stav komunikace však zůstaly zachovány dodnes,“ řekl Miroslav Wildner o ulici, ve které se už léta plánuje rekonstrukce.

Jedinou zásadní změnou v dopravě, která doslova rozřízla město na dvě půlky, bylo zprovoznění nové silnice I/47 jako hlavní tah mezi Olomoucí a Ostravou. Dosud byl totiž veškerý provoz veden přes Zborovskou a Purgešovu ulici. „Tenkrát se všichni divili, proč se ta cesta staví tak široká, že je to zbytečné. Ale o pár let později tam jezdilo tolik aut, že se to nedalo přejít,“ zavzpomínal starosta na doby, které už jsou dnes díky nové dálnici také minulé.