„Akce, při které se široké veřejnosti otevřou dveře několika desítek kostelů, našla svou inspiraci v zahraničí, kde se jedná o pravidelnou událost. Letos je to v naší republice již třetí ročník," popsala editorka Noci kostelů Dagmar Svobodová

Na návštěvníky jednotlivých kostelů čeká bohatý program. Těšit se mohou na průvodcovské prohlídky, přednášky a především na možnost nahlédnout do veřejnosti ne zcela běžně přístupných míst.

„Noc kostelů by ale neměla být jen prohlídkou staveb a interiérů našich chrámů. Měla by také pomoci proniknout hlouběji do bohaté křesťanské spirituality a života," doplnila Dagmar Svobodová.

Také na Hranicku bude otevřeno několik kostelů. V Hranicích to bude farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele a evangelický kostel Českobratrské církve evangelické na Šromotově náměstí, dále pak v Drahotuších kostel sv. Vavřince, kostel sv. Bartoloměje na Potštátě. Také v Lipníku nad Bečvou budou otevřeny kostely sv. Františka a sv. Bartoloměje a kaple sv. Josefa, sv. Petra a sv. Rocha a Sbor knížete Míru církve Československé husitské.

Informace o programech v jednotlivých kostelech najdete na webových stránkách www.nockostelu.cz.

Program Noci kostelů 1. června v Hranicích

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

17:50 – 18:00 Zvony
Zahájení Noci kostelů v Hranicích vyzváněním zvonů

18:00 – 18:10 Za hlaholu trub
Vystoupení trubačů SLŠ Hranice

18:00 – 21:00 Přepis bible
18:10 – 21:00 Prohlídka kostelní věže
18:30 – 19:00 Děti chválí Pána
Vystoupení mladší dětské scholy

19:00 – 20:00 Jitřenka dětem
Program pro děti ve spolupráci s CPR Jitřenka

19:00 – 19:30 Hudba barokních mistrů
Žesťový kvintet žáků ZUŠ pod vedením T. Landsmana.

19:30 – 20:00 Zajímavosti z výstavby a výzdoby kostela

20:00 – 21:00 Kontrabas nebručí, kontrabas zpívá
Koncert kontrabasisty Michaela Máši

21:00 – 21:30 Komorní sbor gymnázia
Vokální skladby v podání Komorního sboru gymnázia pod vedením PaedDr.T. Jonasové

21:30 – 22:00 Zajímavosti z výstavby a výzdoby kostela

22:00 – 22:30 Večerní varhanní tóny
Blok varhanní hudby v podání místních varhaníků

22:30 – 23:00 Noční adorace a slavnostní požehnání městu a přítomným
Tužkou, štětcem, objektivem aneb život farnosti očima dětí – Výstava dětských výtvarných a fotografických prací – celovečerní prohlídka

Kostel Českobratrské cíkve evangelické, Šromotovo nám.

18:00 Zahájení Noci kostelů evangelickou farářkou

18:15 Zahájení tisku

Celovečerně bude probíhat tisk na historickém bratrském lisu – Studio „Bez kliky"

Průběžně bude také probíhat komentovaná prohlídka s průvodcem

19:30 Koncert smíšeného komorního pěveckého sboru „HARMONIA" – pod vedením Barbory Šimečkové

tisk na historickém bratrském lisu
21:00 Koncert drobných varhanních skladeb – Hana Kubíková

22:00 Rozloučení a ukončení

Farní kostel sv.Vavřince, Drahotuše

17:00 – 18:00  Mše svatá, adorace

18:00 – 18:05  Vyzvánění zvonů

18:05 – 18:15  Uvítání návštěvníků – P. Radomír Šidleja, farář

18:15 – 18:30  Zpívání scholičky Drahotuše

18:30 – 19:00  Přednáška o historii a prohlídka kostela – provází Vojtěch Hýbl

19:00 – 19:30  Varhanní koncert – skladby starých mistrů zahraje Mgr. Eva Lysková.

19:00 – 19:45  Příležitost k rozhovoru s knězem – v lurdské kapli s P. Radomírem Šidlejou

19:30 – 19:45  Komentovaná prohlídka varhan s varhaníkem Tomášem Voldánem

19:50 – 20:30  Čtení úryvků Nového zákona – čte Barbora Voldánová a Jiří Haša, zpívá
Markéta Poláchová s varhaním doprovodem Alžběty Anny Šalplachtové

20:30 – 21:00  Komentovaná prohlídka uměleckých děl v kostele- provází Vojtěch Hýbl

21:00 – 22:00  Příležitost k rozhovoru s knězem v lurdské kapli s P. Radomírem Šidlejou

21:00 - 21:30   Koncert drahotušské nové scholy pod vedením Tomáše Voldána

21:30 - 21:45   Ztišení v přítmí nočního kostela

21:45 – 22:15  Komentovaná prohlídka kostela a historii farnosti – provází Vojtěch Hýbl

22:15 – 22:45  Koncert trubačů- Soubor trubačů VLS ČR, s.p. divize Lipník n/B a ZUŠ
Potštát

22:45 - 22:55  Chorál sv. Václava – varhanní doprovod Tomáš Voldán

22:55 - 23:00  Závěrečné požehnání udělí P. Radomír Šidleja

18:45 /19:45/ 20:45  Prohlídka věže – provází ing. Jindřich Těšík a Petr Vrána