V současné době se neustále mluví o tom, že stát musí šetřit, ořezávají se finanční prostředky téměř ve všech odvětvích. Jaký dopad to má na práci městského úřadu v Hranicích?

Město kromě výkonu samosprávy provádí pro stát i výkon státní správy a to ve správním obvodu Hranic, kde žije 34 tisíc obyvatel. Stát na tuto činnost přispíval, ale vždy jen zčásti, zbytek nákladů doplácelo město. Loni navíc stát tento příspěvek snížil o 18,6 procenta, a my jsme se k tomu museli nějakým způsobem postavit. Již v roce 2010 jsme snížili objem prostředků na platy našich zaměstnanců o čtyři procenta a v roce 2011 o dalších šest procent. Snížení těchto finančních prostředků bohužel neznamená, že by práce bylo méně, že by se zjednodušovaly zákony. Naopak. Zákony jsou stále komplikovanější a administrativní zatížení našeho úřadu roste.

Jak se tyto změny projevují například na počtu úředníků?

Množství úředníků průběžně snižujeme. V roce 2007 pracovalo na hranické radnici 144 lidí, k 1. lednu letošního roku jich bylo jen 115. Letos došlo k velké změně v oblasti sociální. Sociální agenda, jako například rozdělování dávek v hmotné nouzi či dávky pro zdravotně postižené, byla nově převedena z města na Úřad práce. Kvůli tomu jsme museli propustit jedenáct zaměstnanců odboru sociálních věcí, kteří měli tuto činnost na starost. Šest z nich přešlo na Úřad práce, ten ale více úředníků nechtěl. Nelze z toho však vyvodit, že úředníků ubylo. Ubylo těch výkonných, kteří jednají v Hranicích s občany a přibyli noví v Praze na nově zřízeném Generálním ředitelství Úřadu práce.

Jaké kroky musíte tedy dělat, aby se s nižším počtem lidí dalo stihnout více práce, aniž by to občan prakticky poznal?

Snažíme se některé činnosti přeorganizovat tak, aby se daly zvládnout z menším počtem pracovníků. Loni jsme například zrušili odbor rozvoje města a jeho práci jsme rozdělili mezi ostatní odbory. V podstatě jsme se vrátili do stavu před 1.7.1999, kdy odbor rozvoje města vznikl. Rozhodně nedošlo k tomu, že by město rezignovalo na přípravu a realizaci svých rozvojových záměrů, jak jsem někde slyšel. V praxi to ale nakonec stejně znamená větší zátěž našich zaměstnanců. Pracovní doba tak často nestačí na to, aby splnili všechny potřebné úkoly. Lidé rádi vidí, že počet úředníků klesá, bohužel však administrativa a zákony jsou stále komplikovanější, takže práce je více. To bohužel nikdo neví.

Plánujete další podobné reorganizace?

Stále se snažíme přemýšlet o tom, jak náš úřad funguje, a co by se dalo udělat, aby fungoval ještě lépe a efektivněji.

Pomáhá vám v tom postupná elektronizace státní správy?

Fungování CzechPointů nebo e-mailová komunikace s občany nám práci samozřejmě usnadňují. Hodně si slibujeme od využívání základních registrů, k němuž by mělo dojít od 1. července letošního roku. Základní registry by se měly propojit, takže v praxi by to znamenalo to, že když k nám občan přijde s nějakou žádostí, úředník bude mít okamžitě k dispozici všechny údaje, které jsou v registrech dostupné. Nebudeme tak po lidech stále znova chtít ty samé údaje, jak tomu v praxi bývalo doposud. Taková je tedy aspoň představa státu. Jak to bude fungovat ve skutečnosti, uvidíme až po 1. červenci.

Připravuje letos městský úřad v Hranicích nějaké změny v komunikaci s občany?

Jedna důležitá novinka funguje už více než rok. Je to možnost objednat se přes internet na určitý čas například na matriku, na dopravní a dopravně správní agendy nebo na ověřování , ale mnoho občanů ji zatím nevyužívá. Přitom se jedná o možnost, jak ušetřit čas a přijít na úřad bez čekání. Letošní novinkou je, že jsme v Hranicích začali vydávat elektronické občanské průkazy. Od 2. ledna až do úterý 10. ledna jsme už zaregistrovali 213 žádostí o elektronický občanský průkaz. Problémy, které byly popisovány v mediích, že úřady výdej těchto průkazů nezvládají, jsme nezaznamenali.