V Hranicích si můžete vybrat mezi dvěma tanečními školami. Dlouhodobou tradici má ve městě škola manželů Tumpachových. Druhou školou tance, která na území Hranic působí, je Talent Hranice, kterou vede Petr Münster se svou manželkou.

Oběma tanečním mistrům jsme položili deset otázek, které vám možná mohou s výběrem taneční školy pomoci.

Petr Münster a Lenka Münsterová: taneční škola Talent Hranice

1. Kolik kurzů pod vaším velením na podzim poběží?

Podzimní kurzy jsou ve fázi příprav a dojasnění několika organizačních drobností. Pokud vše vyjde tak, jak je nachystáno, naše tanční škola uskuteční tři kurzy.

2. Kolik to stojí?

Cena je podle druhu tanečního kurzu a počtu párů. Taneční pro dospělé stojí 500 Kč, taneční kurz pro 2. ročníky středních škol 850 Kč a předtaneční pro žáky základních škol stojí 550 Kč.

3. Na jaké tance se mohou účastníci těšit?

Vyučujeme tance standardní, latinskoamerické, swingové a mnohé další dle módních trendů. V současné době nabízíme ve výuce 25 tanců, které jsou rozděleny dle složitosti a náročnosti do jednotlivých kurzů.

4. Kde se budou lekce odehrávat?

Lekce kurzů v Hranicích se konají ve velkém sále kulturního zařízení Beseda Hranice, tedy přímo v centru. Na lekce v jiných obcích dojíždíme dle požadavků účastníků kurzu.

5. Máte už vybraný termín?

Převážná část lekcí bude probíhat během října a listopadu.

6. Jak byste zhodnotil dnešní mladou generaci? Jsou ochotnější se učit novým tanečním krokům, nebo je něco naučit bývá těžší?

Mladá generace je náročnější než před několika lety, zejména ve způsobu trávení volného času a požadavcích na zábavu. Snažíme se přizpůsobit a najít formou zábavy cestu, jak předat to, co umíme na tanečním perketu.

7. Máte v plánu i kurzy pro dospělé?

S tanečními kurzy pro dospělé již máme zkušenosti a je velice zajímavé reagovat na podněty a různé přístupy kurzantů, kteří jsou starší než my. Bohaté zkušenosti jsme získali na jarním kurzu pro manželské páry v Hustopečích nad Bečvou.

8. Povězte nám nějakou zajímavou historku spjatou s tanečními kurzy…

Zážitky máme právě z kurzů pro dospělé v Hustopečích. Když jsme například tanečníkům doporučili, aby se nepokoušeli hned o půl otáčky, ale zatím pouze o čtvrtky, jeden pán pustil partnerku a odešel na čtvrtku. Za připomenutí stojí i velmi netradiční nástup na koloně studentů hranického gymnázia před dvěma lety.

9. Proč si myslíte, že by měli studenti zvolit právě vás jako svého tanečního mistra?

Díky tomu, že jsme s manželkou členy velmi úspěšné taneční skupiny Oldies Hranice, máme možnost seznamovat kurzanty s méně známými tanci, avšak neméně zajímavými. Svůj repertoár se snažíme neustále rozšiřovat na různých tanečních seminářích. Dále potom volíme někdy netradiční metody výuky, na které mladá generace slyší.

10. Jak dlouho už se tanci věnujete a jak dlouho jej učíte?

Tanci se věnuji již 16 let, manželka 12 let, a vyučuji s přestávkami od roku 1994, pravidelně pak od roku 2002.

Vlastimil Tumpach a Zdenka Tumpachová: Hranická taneční škola

1. Kolik kurzů pod vaším velením na podzim poběží?

Na podzim pořádáme v Hranicích dva základní kurzy a jeden pokračovací, specialitou je novinka – přípravka pro začátečníky zdarma, aby se mohli zúčastnit pokračovacího kurzu. Kromě toho učíme v mnoha kurzech od Lipníka přes Bělotín, Suchdol, Kelč až po Zašovou. Jsou to kurzy základní, kurzy pro dospělé a předtaneční kurzy.

2. Kolik to stojí?

Cena je různá, od450 do 1200 korun. Nabízíme slevu sto korun pro každého, kdo svou přihlášku vyplní na internetu. Slevy máme také pro ty, kteří již naše kurzy dříve navštěvovali.

3. Na jaké tance se mohou účastníci těšit?

V repertoáru máme přes třicet tanců, ale učíme hlavně živé tance, které se tančí. Učíme módní tance, jako je například salsa, a tance na přání, i když jsou starší, například charleston. Samozřejmou součástí kurzu je diskolekce a beseda se sexuologem.

4. Kde se budou lekce odehrávat?

Máme největší sál v Hranicích, Sokolovnu. Žáci kurzů mají pohodlí, sál je blízko centra.

5. Máte už vybraný termín?

Kurzy pro začátečníky začínají 19. září v 17 hodin a 23. září v 19 hodin. Pokračovací kurz začíná 24. října ve 20 hodin, přípravný kurz 24. října v 19.30.

6. Jak byste zhodnotil dnešní mladou generaci?

Jsou ochotnější se učit novým tanečním krokům, nebo je něco naučit bývá těžší? Mladá generace má velký zájem o taneční kurzy, děvčata a kluci chtějí tančit a pracuje se s nimi velmi dobře.

Projevuje se technický pokrok, mají větší přehled, umí spolupracovat a hlavně umí dělat legraci. Vždycky se těšíme na recesi, kterou vymyslí. Na druhou stranu se dnešní rychlá doba projevuje v menší koncentraci na výuku, ale to není problém. Máme moderní styl, který tyto změny respektuje.

7. Máte v plánu i kurzy pro dospělé?

Kurzy pro dospělé jsou už tradicí. Je o ně stále větší zájem. Letos pořádáme pokračovací kurz, ale i začátečníci si přijdou na své, pořádáme pro ně zdarma přípravný kurz, kde se naučí základy tanců.

8. Povězte nám nějakou zajímavou historku spjatou s tanečními kurzy…

Historek je mnoho. Například jsme si všimli, že na lekci žáci pořádali podpisovou akci. Stále jsme přemýšleli, kde jsme udělali chybu. Nakonec se ale ukázalo, že přes padesát žáků podepsalo petici, ve které nás žádali, aby taneční mistr zatančil kozáčka. Zajímavé bylo také, když nám na koloně věnovali živého křečka i se zásobou krmiva.

9. Proč si myslíte, že by měli studenti zvolit právě vás jako svého tanečního mistra?

Je těžké zvolit tanečního mistra. Jestli je dobrý, poznáte až v kurzu. Je ovšem řada věcí, které vám napoví. Někdy se stane, že vám nabídnou výhodnou cenu, ale nějak zapomenou uspořádat prodlouženou. To se u nás nestane, my sázíme na kvalitu.

10. Jak dlouho už se tanci věnujete a jak dlouho jej učíte?

Zdenka se věnuje tanci 18 let, Vlastimil tančí 32 let a učí tančit 26 let. Z toho v kurzech pro veřejnost učí už 19 let. Největší vizitkou naší taneční školy je účast našeho páru na Mistrovství světa, kam mohou jet jen dva nominované páry. Kromě nás při výuce v kurzech pomáhají asistenti, takže se žákům můžeme dobře věnovat.