Laboranti podle něj ve vodě zjišťovali množství kyanidů a pH. "Vzorky byly v pořádku, byly pod limitem, byly nízké," řekl ve středu 15. března Vetyška u vsetínského okresního soudu, který ekologickou havárii projednává.

Podle obžaloby způsobila Energoaqua znečištění Bečvy kyanidy a šestimocným chromem minimálně na 37 kilometrech řeky. Zmocněnec firmy Vladimír Kurka i Havelka vinu odmítli. Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

Energoaqua spravuje tovární areál v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Právě tímto kanálem se podle státního zástupce Jiřího Sachra kyanidy a šestimocný chrom do řeky dostaly, což mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb.

Svědek Vetyška uvedl, že měl na starosti úpravu všech kyanidových vod, které na čistírnu odpadních vod firmy Energoaqua přitékaly. "Poslední úpravu těchto vod jsem prováděl v červnu 2020," řekl Vetyška. Havárie se stala 20. září téhož roku.

Kyanidové vody podle Vetyšky dodávala do společnosti Energoaqua k vyčištění pouze firma Liss, a to v kontejnerech. Kyanidová voda se následně uchovávala v jímkách, kde ji Vetyška chemicky upravoval. Až když bylo množství kyanidů a chloru v této vodě pod stanovenými limity, ji přečerpával do čistírny k dalšímu zpracování, vyplývá z technologovy výpovědi. Svědek odmítl, že by odpadní vody z areálu Tesly odcházely jinudy než přes čistírnu odpadních vod.

Po havárii byli v čistírně na kontrole zástupci České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Jeden z nich podle Vetyšky pracovníkům firmy Energoaqua oznámil, že otrava šla odtamtud, jelikož 300 metrů pod výpustí podniku byly mrtvé ryby.

Řada rybářů, dalších svědků i zástupci obžalované firmy však tvrdí, že první leklé ryby se objevily zhruba až 3,5 kilometru pod tímto vyústěním a zdroj znečištění tedy musel být níže po toku.

Při další návštěvě čistírny podle Vetyšky inspektor ČIŽP své předchozí vyjádření o místu výskytu prvních uhynulých ryb popřel. "Od té doby si říkám, že to je na nás nahrané," řekl Vetyška.

Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Hlavní líčení začalo koncem letošního ledna, pokračovat by mělo 22. března.