Významnou událostí oslav se stane slavnostní odhalení busty Tomáše Garriqua Masaryka, která se do obce vrací po dlouhých čtyřiačtyřiceti letech.

Myšlenka na zbudování pomníku prvního československého prezidenta v Teplicích nad Bečvou sahá až do roku 1937. Zbudování busty provázela od samého počátku pohnutá historie a Masaryk se stal nedílnou součástí minulosti lázeňského města.

„U příležitosti jeho pětaosmdesátých narozenin schválilo obecní zastupitelstvo 6. března 1935 jednomyslně, aby se stal prezident čestným občanem Teplic nad Bečvou včetně zaslání zdravice,“ vrátil se do minulosti starosta Teplic nad Bečvou Josef Vacula.

Tato hluboce zakořeněná Masarykovská tradice postupně dospěla k myšlence zbudovat v obci pomník. Po jeho úmrtí 14. září 1937 se zastupitelstvo rozhodlo postavit sochu, která by osobnost prezidenta připomínala.

„Na schůzi zastupitelstva 28. května 1938 padlo rozhodnutí zakoupit od města Hranice podstavec a zhotovení pomníku a busty se chopil Rajmond Hendrych z Hranic. V první polovině listopadu 1938 byl dokončen podstavec, ale bez busty,“ pokračuje starosta.

Podle jeho slov nebyla busta na pomník v důsledku okupace Čech a Moravy nacistickým Německem umístěna, ale 17. března 1939 byla tajně přemístěna z radnice a zakopána ve stodole Františka Vavříka.

„Skupina neohrožených vlastenců ve složení Čeněk Hantek, František Kohout, František Vavřík, František Ryška, Karel Nováček a starý pan řídící Karel Šnitzer se ujali tohoto nelehkého úkolu zachránit Masarykovu bustu,“ popisuje.

Slavnostního odhalení se dočkal památník až po skončení války 27. května 1945 a socha byla umístěna na předzahrádce teplické školy. Bohužel šedesátá ani sedmdesátá léta nebyla myšlenkám prvního československého prezidenta nakloněna.

V roce 1963 došlo znovu k odstranění busty a k opětovnému obnovení pak v roce 1968. Netrvalo to však dlouho a v noci z 15. na 16. srpna 1974 byla socha zcizena a nenávratně zničena,“ doplnil Josef Vacula.

„Dnes po téměř čtyřiceti čtyř letech tedy obnovujeme Masarykovskou tradici a navracíme Tomáše Garriqua Masaryka zpět do naší obce,“ dodal. Bustu včetně žulového podstavce vytvořil akademický sochař Ivan Moravec z Hořic.

„Na podstavci je napsáno, že je to také na paměť našich padlých občanů ve světových válkách. Jména statečných občanů jsou téměř zapomenuta a hrdinové mají být připomínáni,“ uzavírá starosta Teplic nad Bečvou. 

Program oslav:

10 hodin – slavnostní děkovná mše svatá v kapli Nejsvětější Trojice za občany a rodáky obce Teplice nad Bečvou. Účinkují sólisté ZUŠ Hranice, sólista Slezského divadla Dalibor Hrda
13.40 hodin – Koncert dechové hudby Hraničáci (náves)
14 hodin – slavnostní odhalení busty T. G. Masaryka, projev starosty obce Josefa Vaculy. Účinkuje smíšený sbor Cantabile
14.30 hodin – vystoupení dětí Mateřské školy Pramínek (kiosek), doprovodný program pro děti
15 hodinb cumbálová muztika DUR z Hodonína
1ž hodin – country kapela Western a taneční show Coloredo
18 hodin – taneční show – Pole dance
18.10 hodin - hudební produkce Karla Cahy
19.30 hodin - ABBA revival
21 hodin - kapela RK Band
22 hodin - ohňostroj