Z přerovského okresu tak jsou jedinou obcí, ve které se budou znovu konat volby.

Ty se nyní uskuteční pouze v sobotu 14. března v zasedací místnosti Obecního úřadu v Teplicích nad Bečvou a to v době mezi 7 hodinou a 22 hodinou. Voliči mohou hlasovat po předložení občanského průkazu či cestovního pasu.

Nejpozději tři dny před volbami obdrží každý obyvatel hlasovací lístky, které budou k dispozici i ve volební místnosti.

„Výsledek bychom měli znát někdy po půlnoci ze soboty 14. března na neděli 15. března," pověděl vedoucí odboru vnitřních věcí Petr Mynář.

Při minulých volbách vysoká účast teplických obyvatel ukázala, že jim není lhostejný osud jejich obce.

Zatímco v Hranicích došlo k urnám 44,76 procent, v Teplicích nad Bečvou jich bylo úctyhodných 70,99 procent.

Prozatímním starostou je tak nadále Pavel Táborský, který se rozhodl letos nekandidovat.

„Před dvěma lety jsem se přestěhoval do Skaličky. Ačkoliv tu mám rodinu i vazby, nemyslím si, že by bylo loajální, abych se pokoušel znovuobnovit svůj post," vysvětlil.

Starosta také nastínil, jak se změnila kandidátka.

„Ačkoliv kandidátní listiny zůstaly stejné, někteří kandidáti si vyměnili pořadí nebo zde figurují úplně nová jména."

Dle jeho slov nejde ani tak o volbu samotnou, jako o to, zda se mezi sebou poté strany domluví, což je prakticky nejtěžší.

Naráží tak na předchozí neschopnost stran domluvit se mezi sebou.

Po odstoupení zástupců jedné strany pak měli zbývající čtyři zastupitelé omezenou pravomoc. Mohli například schvalovat rozpočtové provizorium nebo upravovat rozpočet.

Přistěhovali se sem noví

Dle slov Pavla Táborského je na celé věci pozitivní jedna věc.

„Přistěhovali se sem noví občané, kteří tu žijí krátce a zapojili se aktivně do dění v obci. Vnímají, že je nyní hlavně potřeba ji nějakým způsobem stmelit. Já věřím, že se podaří zastupitelům najít s místními společnou řeč," vyslovil své přání. „Zda bude volba nového starosty správná, stejně ukáže až čas," podotkl

Pokud budou mít zastupitelé zájem o spolupráci s bývalým starostou, rád jim vyjde vstříc.

„Novému vedení tak budu moci předat zkušenosti a rozdělanou práci, aby pak co nejrychleji navázal nový chod obce a rozjelo se všechno co nejlépe," ukončil starosta Pavel Táborský, který doufá v šedesáti procentní účast voličů. Zda se jeho předpověď vyplní, se ukáže už v sobotu 14. března.