Paní ředitelko, šíří se informace o propouštění zaměstnanců v lázních Teplice nad Bečvou. Nakolik jsou pravdivé?

Management lázní v současné době pracuje na ekonomickémozdravění firmy.V praxi to znamená, že se snažímeo maximalizaci tržeb spojenou s optimalizací nákladů. V důsledku situace ve zdravotnictvínámv loňském roce poklesly tržby od zdravotních pojišťoven o 21 milionů korun ve srovnání s rokem 2005. S tímto problémem se potýkají v podstatě všechny lázně.

My navíc z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů nejsme schopni dosáhnout na dotační tituly, což znamená, že si na vše musíme vydělat. Myslím si, že máme být na co pyšní – ať už je to rekonstrukce a modernizace lázeňského sanatoria Bečva, investice do moderních a špičkových zařízení – například jako jediné lázně v republice provádíme spiroergometrii, vyšetřujeme hladinu homocysteinu v krvi, máme jedno ze dvou polárií na Moravě, pořídili jsme přístroj na odvykání kouření, snažíme se postupně modernizovat ubytovací kapacity…

Součástí procesu ekonomického ozdravění společnosti bylo i vybudování obchodněmarketingového oddělení a nastolení trendu orientace nejen na léčbu, ale také na prevenci a relax. Nabízíme programy, kterými se otevíráme veřejnosti.

Tento trend probíhá v lázních už dva roky. Zmíněné snižování nákladů společnosti v sobě zahrnuje rovněž optimalizaci počtu zaměstnanců na jednotlivých úsecích lázní. Snažili jsme se k tomuto problému přistupovat citlivě, aby se to našich pracovníků dotklo pokud možno v co nejmenší míře.

Kolik lidí z lázní odejde?

Proces redukce počtu zaměstnanců začal v dubnu a potrvá do konce letošního roku. Postupně se dotkne přibližně 30 lidí z celkového počtu 380, přičemž výpověď dostalo 15 zaměstnanců, ostatní úspory jsou řešeny odchody do důchodu, redukce počtu brigádníků a podobně.

Hledali jsme rezervy, optimalizujeme činnosti, například jednu z kaváren jsme pronajali do soukromých rukou, zvažujeme outsoursing některých činností . Snažíme se optimalizovat počet pracovních míst tak, aby to v žádnémpřípadě nebylo na úkor kvality služeb, poskytovaných našim klientům.

Kolují také zvěsti o tom, že rozprodáváte jednotlivé lázeňské domy.

Jako reakci na úbytek klientů pojišťoven jsme pouze vypověděli nájemní smlouvu jedné z depandancí, která nevyhovovala požadované kvalitě ubytování. Vsoučasné době ani v budoucnu v žádném případě neuvažujeme o prodeji lázeňských sanatorií. Naopak se spíše potýkáme s problémem nedostatku kvalitních ubytovacích kapacit.