Obce hranického regionu, kterých by se případná těžba týkala, se k ní v minulosti postavily jednoznačně negativně. Nyní se k problematice budou vyjadřovat znovu.

Z jednání Mikroregionu Záhoran a Mikroregionu Hranicko je ale více než jasné, že představitelé dotázaných obcí svůj hlasitý odpor k průzkumu či těžbě praktiky zopakují. A to v podstatě bez ohledu na konkrétní podobu obnoveného správního řízení.

„Slyšeli jsme, že průzkumné vrty ještě neznamenají samotnou těžbu. Z logiky věci je ale jasné, že průzkum k těžbě plynu vede. Jinak by k nim vůbec nemuselo docházet," uvedl starosta Všechovic Radovan Mikuš, který v této souvislosti už rozeslal dopis i do valašských vesnic, které by byly těžbou postihnuty.

Několika tamním oblastem by dokonce hrozily i půdní sesuvy. Všechovický starosta zatím zpětnou vazbu z Valašska nedostal. Zřejmě společný postoj se pak zaujme až na základě obnoveného řízení.

Právě starosta Všechovic Radovan Mikuš společně se starostou sousedních Malhotic Josefem Voldánem vytvoří komisi, která bude za záhorské obce vystupovat.

Podle slov předsedy Mikroregionu Hranicko Petra Pajdly by případná těžba břidlic do Hranicka zasahovala z oblasti Valašskomeziříčska a Novojičínska.

„Mikroregion Hranicko není přímým účastníkem řízení. Protože těžba by se ale přímo dotýkala členských obcí, řešili jsme tuto záležitost i v rámci Mikroregionu Hranicko," vysvětlil Petr Pajdla, starosta Stříteže nad Ludinou.

Hranice těžbu zamítly už vloni

V průběhu minulého roku vyjádřily zamítavé stanovisko s těžbou břidlicového plynu i samotné Hranice.

„Na území města Hranic se nachází zdroje pitných vod ve vyhlášených ochranných pásmech. Nesouhlasíme, aby případné průzkumné vrty zasahovaly do zvláště chráněných území, dle zákona o ochraně přírody a krajiny," stojí v prohlášení, které názor města znázorňuje.

Podobné argumenty mají i menší obce regionu.

„Jde zejména o obavu ze znečištění spodních vod a celkově životního prostředí. Zjistili jsme ale také, že těžba by s sebou nesla i používání různých chemikálií a dokonce i radioaktivních látek. Samozřejmě by se v oblasti zvýšila doprava, a to všechno by mimo jiné mělo negativní dopad na cestovní ruch," uzavřel starosta Všechovic Radovan Mikuš.

Těžaři v minulosti argumentovali nezávadností těžby i vzhledem k výrazné hloubce ložisek břidlicového plynu. Pro stát by pak těžba v republice znamenala menší závislost na dovozu plynu ze zahraničí.