Kdy vaše pekárna naposledy navýšila ceny a proč?
Bylo to začátkem loňského roku, když jsme zdražili pekařské výrobky zhruba o pět procent, a to kvůli enormnímu nárůstu režijních nákladů. To znamená veškerých energií a mezd. Ty sice u nás nedosahují průměru, ale stále se zvedají, a to i u těch zaměstnanců, kteří mají základní vzdělání a kteří nejsou v pekařském oboru vyučeni.

Nyní se hovoří o dalším zdražování pekařských výrobků. Mohl byste vysvětlit, proč k tomuto nárůstu má dojít?
V předloňském i loňském roce byla úroda potravinářské pšenice dobrá. Náš stát ani zemědělci však nezajistili dostatečné rezervy pro potřeby našeho obyvatelstva, což se promítlo v nedostatku potravinářského obilí na českém trhu.

Obáváte se tedy nedostatku potravinářské pšenice na českém trhu, nebo spíš její ceny?
Nastává období, kdy budeme muset začít péct z letošní sklizně potravinářských obilovin, jejichž ceny na evropském trhu výrazně vzrostly. Letošní sklizeň u nás byla sice kvalitní a dostatečná, ale v některých státech byla naopak velmi nízká. Jak se předpokládalo, čeští zemědělci prodávají obilí za evropskou cenu do zahraničí. Většina obilovin z letošní sklizně tedy skončí v cizině, odkud je budeme nuceni později nakupovat. A to se promítne v nárůstu ceny jak za obilí, tak potažmo i za mouku.

Máte už informace, za kolik vám mlýny budou letos dodávat mouku?
Hovořil jsem s předsedou družstev mlýnů a ten mi jasně sdělil, že očekává navýšení ceny mouky zhruba o dvacet procent. Konkrétně naše pekárna dosud nakupovala kilo mouky za 6 korun a 80 haléřů. Mouka tvoří největší výrobní komponent pekařských výrobků. A když se zvedne cena mouky, logicky se to musí promítnout i do ceny pekařských výrobků.

Jaký dopad může mít navýšení ceny na kvalitu pečiva?
Mám především obavy, že dojde u velkých obchodních řetězců ke snižování nejen kvality, ale především váhy výrobků. Zákazník to relativně nepozná, protože dnes se prodává celá škála například chlebů různé hmotnosti. Dříve československá norma říkala, že chleba má mít váhu kilo třicet, to už dnes ale neplatí. Obchodní řetězce nabízejí sice pekařské produkty levnější, ale zákazník si už neuvědomuje, že mají mnohem nižší hmotnost než výrobky například z naší pekárny.