„Představíme vám naše sociální a zdravotní služby, změříme krevní tlak a glykémii, ukážeme kompenzační pomůcky a také výrobky uživatelů našich služeb. Můžete si vytvořit maličkost pro radost v dílničce Nízkoprahovky Fénix,“ přiblížila koordinátorka hranické Charity Radka Andrýsková.

Návštěvníci se mohou těšit na pohádkové představení Divadla Tilia, taneční vystoupení souboru Báječný ženský z Majetína, vystoupení skupiny Progress Mini a další. K poslechu zahraje cimbálová muzika Kločének.