Téma fotografické výstavy, s příznačným názvem Otrávená realita, znázorňuje problémy dnešní doby v různých sférách života člověka očima mladých lidí.

Výstavu nadějným fotografických děl můžou zájemci navštívit do 31. října.