Svátek šabat začíná vždy v pátek se západem slunce a končí v sobotu večer.

Co přesně tento svátek znamená, jaká jsou pravidla, zvyky a jeho dodržování?

To vše se dozvíte na přednášce v hranické synagoze.