Důvodem je to, že ve městech přerovského regionu chybí takzvané kompostárny, kde by z bioodpadu vzniklo přírodní hnojivo.

Tato situace by se však v budoucnu měla změnit. Města totiž připravují projekty na výstavbu kompostáren, kde by se měla zpracovávat posečená tráva z veřejných ploch, ale časem také bioodpad z domácností.

K tomuto kroku se nejvíce zatím blíží Hranice. „V současné době se rozjíždí stavba kompostárny, která vznikne v areálu městské skládky na Jelením kopci. Na tento projekt se nám podařilo získat dotaci a celkově tato investice přijde přibližně na 10 milionů korun. Stavba by měla být dokončena během listopadu,“ informoval ředitel hranické společnosti Ekoltes Milan Vinkler.

Než se však provoz v kompostárně rozjede, město chce nejprve prověřit, jaký bude o třídění bioodpadu ze strany obyvatel zájem.

„Zahájili jsme informační kampaň ohledně třídění biologického odpadu. Chceme co nejvíce podpořit to, aby lidé, kteří mají tu možnost, tento odpad třídili a využívali jej ke kompostování. Zjistili jsme totiž, že ve směsném komunálním odpadu tvoří až třetinu biologicky rozložitelný odpad,“ sdělil mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

V hranických ulicích by se tak měly ještě letos objevit nové kontejnery na bioodpad, které budou stát nejdříve u rodinných domů a v blízkosti zahrad, ale časem by měly přibýt i na sídlištích.

„Produkt získaný z kompostárny budeme využívat pro potřeby města pro přihnojování a na terénní úpravy. V žádném případě s ním ale nebudeme obchodovat,“ doplnil Vinkler.

I Přerov usiluje o stavbu kompostárny

Také v jiných městech přerovského regionu svítá ekologickému hospodářství na lepší časy. I Přerov usiluje o stavbu kompostárny.

„Studii na tento záměr máme zpracovanou a během letoška budeme předkládat návrh do rady na realizaci kompostárny v areálu skládky v Žeravicích. Nepočítáme však s tím, že by se třídil biologický domácí odpad, ale kompostárna by sloužila pouze ke zpracování bioodpadu z údržby zeleně a ze zahrádek obyvatel,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí Pavel Juliš.

Lipník: bioodpad skončí v Loučce

Kompostárna by ale měla vyrůst také v Lipníku nad Bečvou. „Momentálně vybíráme firmu, která by nám vytvořila projekt na zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Kompostárnu bychom chtěli vybudovat na rekultivované skládce, která se nachází směrem na Loučku. Vyváželi bychom tam jak posečenou zeleň z městských ploch, tak výtěžek bioodpadu od občanů,“ řekl ředitel Technických služeb v Lipníku Daniel Coufalík.