Vodohospodáři chtějí dále odvézt naplavené stromy, které se mohou vyskytovat v nadjezí, a vyčistit svodné kanály a sběrné studny.

„Při takzvané srážce jezu provedeme rekonstrukci segmentů jezového tělesa, včetně následné údržby jezových klapek. Současně odstraníme nánosy z nadjezí," přiblížil postup prací v korytu řeky ředitel závodu Horní Morava David Fína.

Při srážce se také provádí kontrola břehového opevnění celého nadjezí, které je po celý rok zatopené. Současně se odstraní naplavené stromy, vyčistí svodné kanály a sběrné studny. Probíhat na jezu bude i stavebně-technický a inženýrsko-geologický průzkum.

Práce v okolí hranického jezu začínají každoročně vždy první pondělí v měsíci září od osmi hodin ráno.

„Opětovné napouštění jezové zdrže zahájí vodohospodáři neprodleně po jednom týdnu," doplnila mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. (lub)