“Doprava je jako nafouknutý balónek. Když ho zmačknete v jedné části, rozšíří se jinam. Doprava nezmizí, jen začne komplikovat život v jiné části města. Proto je potřeba dostat tranzitní dopravu zcela mimo město. Pokud nechceme řešit stejné dopravní problémy jako Přerov, je potřeba pokračovat s maximálním úsilím a odborností," je přesvědčen místostarosta.

Co aktuálně považuje vedení města za největší problém dopravy v Hranicích?
Doprava v Hranicích houstne a ve špičkách se město ucpává. Proudy aut město znečišťují zplodinami, prachem a hlukem. Řidiči pak ztrácejí trpělivost v uzlových bodech, na výjezdu z Nádražní ulice na křižovatce u Slávie, nebo v ulici Přísady na výjezdu do Teplic, kde se pravidelně tvoří kolona hluboko do Komenského ulice.

Jaké jsou hlavní příčiny toho, že se město ucpává?
Těch příčin je pochopitelně více, ať už je to nedostatečná a neřešená infrastruktura, nebo koncentrace průmyslových podniků do průmyslových areálů ve městě. Nesmíme ale zapomínat ani na civilizační příčiny jako je neustále stoupající počet automobilů v domácnostech či špatné návyky většiny z nás, kdy bychom nejraději jezdili autem kdykoli kamkoliv. Málo využívána je také městská doprava.

Nedávno došlo ke snížení maximální povolené rychlosti v úseku mezi kruhovými objezdy na Drahotuše a u Lidlu. Někteří řidiči tak nyní volí raději cestu středem města. Nemyslíte, že podobná opatření tak vlastně nakonec ještě přispívají k větší koncentraci aut v centru?
Neznáme žádné ideální řešení. Přesto je povinností vlastníka komunikace a policie provést opatření, krerá zabrání či omezí dalším tragédiím. Co je tím správným řešením? Podchod, nadchod, oplocení celé trasy či policejní hlídka čtyřiadvacet hodin denně? Problém je v tom, že pořád někam spěcháme a také v nediscplinovanosti části obyvatel. Toto opatření prodloužilo čas průjezdu, částečně nám začali někteří lidé jezdit opět centrem, ale přineslo take zvýšení bezpečnosti i zlepšení životního prostředí snížením hluku a exhalací.

O Palačovské spojce

V příštích letech by mělo dojít k realizaci ambiciózních projektů jako je například Severovýchodní obchvat města. To si však vyžádá ještě nějaký čas. Plánuje město i nějaká drobnější opatření?
Chystáme řešení jak generální tak dílčí. Pro rychlé řešení je potřeba rozšíření obou výše zmíněných křižovatek o odbočovací pruh doprava. Tím se průjezdnost křižovatek výrazně zvýší. Jedna studie je již hotová a druhá se připravuje. Generelní řešení spočívá v Palačovské spojce a v Severovýchodním obchvatu.

O vybudování Palačovské spojky se ale mluví snad už nějakých patnáct let…
Pravidelně se setkáváme s ředitelem ŘSD a máme zprávy, že Palačovská spojka směřuje k zahájení stavby v roce 2021.

O Severovýchodním obchvatu

Jakým způsobem pomůže městu Severovýchodní obchvat?
Obchvat mezi ulicí Potštátskou a Bělotínskou je řešením pro severovýchodní část města, kde je potřeba odklonit hlavně dojíždějící zaměstnance a zásobování do průmyslových areálů „Sigmy II" a nově vznikajícího průmyslového areálu z bývalých kasáren Jaslo. Tím zklidníme hlavně Tř. 1. máje, umožníme i snadnější přístup k nádražím, k budoucímu společnému Dopravnímu terminálu pro vlaky i autobusy, a rovněž se zlepší i výjezd na kruhový objezd z ulice Nová.

Projekt obchvatu je tedy nyní v jaké fázi?
Jde o nesmírně náročný projekt. I osm let by bylo za normálních okolností šibeničních. Příprava projektu obnáší vyřízení všech povolení, získání dotací, vykoupení pozemků, zpracování variantních studií, projektů, vyřešení křížení s železnicí, nebo také vyhnutí se plánovanému kanálu Dunaj-Odra-Labe. Teprve až bude všechno zmíněné vyřešeno může se začít skutečně stavět. Po třech letech každodenní náročné práce máme spoustu úspěchů, které ale nejsou téměř vidět. I přes tyto složitosti nadále směřujeme k tomu, aby bylo do roku 2020 vydáno stavební povolení. Jsme přesvědčeni, že tohle je ta správná cesta pro budoucí řešení dopravy v Hranicích.

autor: David Král