„Se skupinkami tříkrálových koledníků se mohou přerovští obyvatelé setkat tuto neděli a potom v úterý 6. ledna, kdy se v ulicích města bude pohybovat celkem 33 skupinek koledníků," řekla Martina Krejčířová z Oblastní charity v Přerově.

„V neděli vyrazí koledníci do terénu dopoledne, hned po skončení bohoslužby, na které bude koledníkům uděleno požehnání,“ doplnila Krejčířová. Zároveň upozornila, že každá skupina se bude skládat obvykle ze tří koledníků v dětském věku a z vedoucího, který u sebe musí mít průkaz vystavený Charitou České republiky.

„Pokladnička, do které mohou dárci přispívat libovolnou částku, musí být zapečetěná a musí mít také znak charity,“ dodala Krejčířová.

Do sbírky se i letos zapojí studenti přerovských škol. „Půjde o studenty střední zdravotnické školy a střední školy gastronomie a služeb,“ upřesnila Krejčířová.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je pak věnována na humanitární pomoc do zahraničí.

Loni se ve sbírce vybralo v Přerově a okolních obcích celkem 568 028 korun. Prostředky charita použila na přímou pomoc rodinám a jednotlivcům v nouzi, pořídila za ně ale i kompenzační prostředky a rehabilitační pomůcky k zapůjčení imobilním obyvatelům.

Za příspěvky dárců charita koupila i schodolez a část peněz použila na podporu Občanské poradny při Oblastní charitě Přerov. „Z celkové částky bylo 238 572 korun využito Sdružením Česká katolická charita. Peníze směřovaly na humanitární pomoc u nás a v zahraničí a na podporu charitního díla,“ řekla závěrem Krejčířová.