V květnu za sebou voda nechala škody na majetku města ve výši 700 tisíc korun, na soukromém majetku pak 53 milionů korun. Lipníku se podařilo získat na opravy 449 tisíc korun z ministerstva financí. Město je využilo na rekonstrukci protipovodňové hrázky v Nových Dvorech, dorovnání hrázky v ulici Na Bečvě v místě, kde přetékala, či na úklid nánosů z cest a z přírodní rezervace Škrabalka.

„Prostředky jsme využili i na úklid veřejných prostranství,“ uvedl ředitel Technických služeb Daniel Coufalík.

Odbor životního prostředí zajistil také práce, které by měly zmírnit následky budoucích povodní. „Museli jsme vyčistit a opravit odvodňovací příkop, zpětnou kanalizační klapku a na hrázi biologického rybníka v Nových Dvorech osadit nová česla,“ popsala vedoucí odboru životního prostředí Xenie Pospíšilová.

Květen však nebyl jediným obdobím letošního roku, kdy v Lipníku měli problémy s vodou.

„Bohužel nás povodně potkaly znovu v červnu a v září,“ připomněla vedoucí kanceláře tajemníka Kateřina Beránková a dodala, že problémy při záplavách se podařilo zvládnout jen díky pomoci dobrovolných hasičů. „Během zmíněných tří měsíců vyjížděli k pětadvaceti událostem spojeným s povodněmi,“ zmínila Beránková. Na opravy poškozené techniky a nákup nového vybavení pro hasiče se Lipníku nad Bečvou podařilo získat 90 tisíc korun od Olomouckého kraje i státu.

„I díky tomu jsou teď naše jednotky dobrovolných hasičů materiálně připraveny na příští povodně,“ ubezpečil starosta Miloslav Přikryl. (pakk)