Kde bude letos Česko zpívat koledy na Přerovsku a Hranicku

Přerov, náměstí T. G. Masaryka

Dřevohostice, náměstí u betléma

Brodek u Přerova, u zvonkohry

Horní Moštěnice, kulturní dům

Kozlovice, kaplička sv. Vendelína

Dluhonice, kaple Povýšení sv. Kříže

Čekyně, náves

Veselíčko, u zámku

Rokytnice, u kostela

Kokory, u hasičské zbrojnice

Prosenice, u vánočního stromu

Radslavice, u vánočního stromu

Bochoř, Školní ulice – býčárna

Lazníky, park u ZŠ

Lobodice, u školy

Skoky, před hostincem U Jana

Vlkoš, na nádvoří základní školy

Tovačov, náměstí

Soběchleby, za kostelem

Jezernice, u pošty

Hranice, Masarykovo náměstí

Bělotín, u vánočního stromu

Klokočí, v parku u ván. stromu

Opatovice, před kaplí a ZŠ

Skalička, u Lesní kaple

Horní Těšice, před kaplí P. Marie

Milenov, na hřišti u školy

Radotín, u kaple

Zámrsky, u kaple sv. Václava

Drahotuše, náměstí