Štědří dárci z Hranic a okolních vesnic přispěli do pokladniček Tříkrálové sbírky 2021 v děkanátu Hranice 747 684 korun.

Online koleda ve prospěch Charity Hranice zatím vynesla 63 tisíc korun a na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz je možné přispět tímto způsobem až do 30. dubna. V loni byl výtěžek na Hranicku rekordní, činil bezmála jeden a půl milionu korun.

Průběh Tříkrálové sbírky 2021 v Charitě Hranice výstižně charakterizuje slogan, který pro letošní sbírku vymysleli koledníčci z Oseku nad Bečvou: Letos Vám u dveří zazpívat nemůžeme, za každou korunu o to víc děkujeme.

„Skupinky tří králů v obcích Hranicka, Lipenska i Všechovicka byly připraveny od druhého ledna vyjít do ulic, roznášet občanům radost a koledovat ve prospěch charitního díla. Epidemiologická situace na počátku ledna nás donutila přehodnotit situaci a neriskovat zdraví koledníčků a dárců. Místo vyslání tříkrálových skupinek jsme hledali v městech a obcích místa, která by byla nejen přístupná občanům, ale museli jsme vždy najít dobrovolníka, který by pokladničku na tomto místě byl ochoten hlídat,“ obeznámila s celkovou situací koordinátorka Charity Hranice Radka Andrýsková.

Díky vstřícnosti pracovníků obecních úřadů, vedení i prodavaček místních prodejen potravin, lékáren, nejrůznějších provozoven a také kněží se podařilo nabídnout štědrým dárcům celkem 142 míst, na kterých mohli netradičně až do neděle 24. ledna přispět do tradičních tříkrálových pokladniček.

Nejštědrejší Hustopeče

I přesto, že epidemiologická situace výrazně ovlivnila letošní Tříkrálovou sbírku, Charita Hranice je za štědrost dárců nesmírně vděčná.

Nejštědřejší byli již tradičně lidé z Hustopeč nad Bečvou a okolí.

„Byli jsme mile překvapeni částkou, kterou jsme díky štědrosti dárců po otevření všech pokladniček napočítali 747 684 korun, což je přesně polovina loňského rekordního výnosu. Tradičně nejštědřejší byli občané Hustopečska. Děkujeme všem štědrým dárcům a také všem, kteří se podíleli na organizaci sbírky nebo se starali o sbírkové pokladničky,“ uvedla s povděkem Radka Andrýsková.

Charita ČR letos poprvé nabídla také virtuální online pokladničku, která je stále přístupná na stránkách www.trikralovasbirka.cz. K prvnímu únoru přes tuto pokladničku přispěli dárci z bankovní karty nebo převodem z účtu přes platební bránu ve prospěch Charity Hranice částkou 63 tisíc korun.

„Přispět do Tříkrálové sbírky prostřednictvím online pokladničky můžete až do konce dubna. Pokud se takto rozhodnete, nezapomeňte ve druhém kroku zadat jméno naší Charity nebo PSČ vaší obce či města,“ shrnula koordinátorka sbírky.

Kam půjde výtěžek?

A kam letošní výtěžek Tříkrálové sbírky poputuje a komu pomůže?

„V letošním roce plánujeme prostředky Tříkrálové sbírky použít na přímou finanční pomoc rodinám s více dětmi, rodičům samoživitelům nebo osamělým seniorům. S výtěžku také podpoříme terénní sociální a zdravotní služby Charity Hranice, včetně domácí hospicové péče. Chceme také pořídit zdravotní a kompenzační pomůcky, které zapůjčujeme rodinám, kteří se o své blízké starají v domácím prostředí,“ vyjmenovala Radka Andrýsková.

Celoročně mohou zájemci přispět na podporu činnosti Charity a provoz našich zdravotních a sociálních služeb přímo na účet Charity Hranice 27-6448390227/0100.

„Děkujeme za vaši štědrost! Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat lidem, kteří naši pomoc opravdu potřebují!,“ uzavřela koordinátorka Charity Hranice Radka Andrýsková.

Výnos z pokladniček Tříkrálové sbírky 2021
středisko Hranice 463 499 Kč (z toho město Hranice 100 814 Kč)
středisko Lipník nad Bečvou 219 925 Kč (z toho město město Lipník nad Bečvou 82 069 Kč)
Farní středisko Všechovice 64 260 Kč
CHARITA HRANICE celkem 747 684 Kč