Charita v Hranicích se připravuje na variantu klasické tříkrálové koledy, při které by tři králové při dodržení všech hygienických pravidel putovali dům od domu.

„Pokud epidemiologická situace klasickou koledu neumožní, pracujeme také na tom, abychom v obcích a městech na veřejně přístupných místech, jako jsou úřady, obchody, lékárny, kostely, mohli umístit statické pokladničky,“ vysvětlila koordinátorka Tříkrálové sbírky v hranické charitě Radka Andrýsková.

A protože je vždy na prvním místě zdraví dobrovolníků i dárců, může se v lednu stát, že průběh sbírky v jednotlivých obcích bude rozdílný.

Ve městě Hranice aktuálně připravují na kombinaci obou variant. „Stále hledáme kolednické skupiny – nejlépe rodinné týmy, které budou ochotny přinést radost a naději do domovů lidí ve svém okolí a do Tříkrálové sbírky se aktivním koledováním zapojit,“ upřesnila Radka Andrýsková.

„Budeme také rádi, pokud by se přihlásili dobrovolníci, kteří by byli ochotni si tříkrálovou pokladničku vzít do svého pracovního kolektivu či do své firmy a požádali o příspěvek do sbírky své kolegy,“ pokračovala.

Dobrovolníky, kteří se chtějí do Tříkrálové sbírky některý z výšeuvedených způsobů zapojit, mohou stále kontaktovat koordinátorku Tříkrálové sbírky Radky Andrýskové na telefonním čísle 733 755 881 nebo e-mailové adrese radka.andryskova@hranice.charita.cz

Aktuální informace o umístění statických tříkrálových pokladniček, možnostech setkat se s koledníčky, možnostech přispět do sbírky formou bezhotovostní platby, nebo formou dárcovské SMSky najdete na stránkách Charity Hranice www.hranice.charita.cz

„Velmi si vážíme ochoty a obětavosti našich dobrovolníků a podpory všech dárců. Děkujeme, že i přes netradiční průběh Tříkrálové sbírky 2021 jste našli způsob, jak do naší sbírky přispět a svým finančním darem podpořit činnost Charity Hranice. Vaše důvěra i štědrost jsou pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši práci,“ dodala koordinátorka Tříkrálové sbírky v hranické charitě Radka Andrýsková. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 v našem regionu byl 820 408 korun. (mat)