Termín koledování je letos stanoven na období od 1. do 14. ledna.

„Je tak možné, že v Hranicích budou koledníci roznášet zprávu o narození Spasitele, radost i požehnání až do 14. ledna,“ prozradila Radka Andrýsková z Charity Hranice.

Nejčastěji se s koledníky mohou lidé setkat o tříkrálovém víkendu.

„Přesně na svátek Tří králů v sobotu 6. ledna navštíví koledníci domácnosti v Teplicích nad Bečvou, Stříteži nad Ludinou, Černotíně, Špičkách, Jindřichově, Milenově, Partutovicích, Skaličce, Bělotíně a Miloticích nad Bečvou,“ vyjmenovala Radka Andrýsková.

V neděli 7. ledna se Kašpara, Melichara a Baltazara dočkají občané Paršovic, Rakova a Radíkova. Na Potštátě se budou koledníci pohybovat v průběhu celého víkendu, stejně tak v Opatovicích.

Leona Machálková na rozsvícení vánočního stromu v Hranicích
Co hýbalo Hranickem v roce 2017?

Peníze pro potřebné

Peníze ze sbírky každoročně putují na pomoc osamělým rodičům, rodinám s postiženými dětmi, vícedětným rodinám s nízkými příjmy, osamělým seniorům, či lidem v krizových situacích.

V loňském roce se Charitě Hranice podařilo vybrat rekordní částku, která poprvé v historii přesáhla hranici milionu korun. Peníze byly mimo jiné použity na nákup kompenzačních pomůcek.

„Jednalo se o elektrické postele, vozíčky, sedačky na vanu, dofinancování osobního automobilu, který je používán k přesunům za klienty Charity. Dále byl zakoupen ramenový zvedák pro klienty v Denním centru Archa a dovybaveno bylo zázemí pečovatelské služby,“ uvedla Radka Andrýsková. 

autor: David Král

Ilustrační foto.
V ulicích Hranic stojí nové parkovací automaty, lze platit i kartou