Tříkrálové koledování začíná v pondělí 2. ledna 2017. Koledníky budou moci lidé na Hranicku potkat až do neděle 15. ledna.

„Ve středu 4. ledna budou koledovat klienti Denního centra Archa na Městském úřadě v Hranicích," prozradila místní koordinátorka Radka Andrýsková.

„Tříkrálovou sbírku 2017 zahajujeme již 30. prosince na Vsetíně. S koledníky pojedeme na slavnostní mši s požehnáním otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a navštívíme vsetínský zámek," uvedla dále Radka Andrýsková.

Zájemci o koledování mohou místní koordinátorku kontaktovat na telefonním čísle 733 755 881.

Plovárna za desítku, kino za dvacku

A jak koledování obvykle probíhá?

„Koledníci jsou většinou ve skupince po třech dětech v doprovodu vedoucího. Často jsou to kamarádi, kteří se každý rok potkávají a už dopředu své koledování plánují a chystají si kostýmy," vysvětlila Radka Andrýsková.

„Pro koledníky máme přichystány i drobné dárky. Jako poděkování se koledníci mohou zúčastnit akcí Tříkrálová plovárna za desítku a Tříkrálové kino za dvacku. Program kina si necháme jako překvapení, určitě se budou všichni dobře bavit," láká Charita Hranice.

Tento rok se sbírkou na Hranicku a Lipensku podařilo vybrat téměř milion korun.

Tato částka posloužila k zajištění provozu a rozvoje sociálních služeb, které Charita Hranice provozuje. Peníze putovaly také na pomoc lidem v náročných situacích, v krizi a v nouzi.

Co znamená K+M+B?

Koledníci mají představovat Kašpara, Melichara a Baltazara, tedy Tři Krále, či tři mudrce, kteří k nohám právě narozeného Ježíše Krista přinesli vzácné dary v podobě zlata, myrhy a kadidla.

Písmena K+M+B, která se píši nad dveřmi domů, však v původním významu odkazují k něčemu jinému, než ke jménům těchto biblických postav.

Jedná se o zkratku latinského „Kristus mansionem benedicat", což česky znamená „ať Kristus požehná tento příbytek."

David Král