Skupinky tříkrálových koledníků mohou lidé potkávat až do neděle 13. ledna, nejvíce jich ale bude v ulicích právě tento víkend.

„Koledovat budeme v sobotu 5. ledna například na Struhlovsku, v lokalitě pod kasárnami, a to v ulici Mlýnská, Trávnická a Křížkovského, také na ulicích Rezkova a Mlýnský příkop. Několik dnů budeme koledovat na sídlišti Hromůvka a třídě 1. máje,“ vyjmenovala Radka Andrýsková z hranické Charity, která sbírku pořádá.

Také v okolních obcích se bude koledovat převážně o prvním lednovém víkendu.

„Koledovat se bude také na vesnicích v Bělotíně,  Opatovicích a Skaličce, v sobotu 5. ledna budou králové navštěvovat domácnosti ve Stříteži nad Ludinou, Ústí, Teplicích nad Bečvou, v Drahotuších, v Olšovci, v Černotíně a Hluzově, Špičkách, na Potštátě,“ dodala Radka Andrýsková a doplnila, že v neděli 6. ledna na svátek Tří králů bude pravá tříkrálová koleda v Paršovicích, v Miloticích nad Bečvou, v Radíkově, v Klokočí, ve Slavíči a v Rakově.

"Koledníci Charity Hranice budou přinášet poselství radosti a požehnání všem lidem, které navštíví. Na dveře jejich domů a bytů napíší posvěcenou křídou označení K + M + B, což jsou počáteční písmena slov latinské žehnací modlitby Kristus mansionem benedicat, neboli Ať Kristus žehná tomuto obydlí ,“ ujasnila Radka Andrýsková z hranické Charity.

Tři králové budou mít u sebe také zapečetěnou pokladničku s logem Charity ČR, do které mohou přispět na pomoc potřebným lidem.

„Požehnání si koledníci Charity Hranice dovezli v sobotu 29. prosince z Prostějova, kde se konalo v kostele Povýšení svatého Kříže žehnání koledníků a celé sbírce otcem biskupem Josefem Nuzíkem. Na Nový rok kněží požehnali koledníkům v Hranicích a v Lipníku nad Bečvou,“ přiblížila Radka Andrýsková.

Většina výtěžku sbírky je každoročně věnována na provoz a rozvoj sociálních služeb Charity Hranice, část vybraných peněz pomáhá lidem v nouzi.

„Prosíme, přijměte naše krále, kteří svým zpěvem přinášejí radost a přání dobra. Děkujeme všem, kteří otevřou našim koledníkům dveře svých domovů a svým příspěvkem do sbírky projeví důvěru Charitě Hranice. Děkujeme za Vaši štědrost,“ doplnila pracovnice hranické Charity závěrem.

Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2019 bude Charita Hranice realizovat:
• přímou finanční pomoc osamělým rodičům nebo rodinám s dětmi s postižením, nebo s nemocnými dětmi, sociálně vyloučeným rodinám, vícedětným rodinám s nízkými příjmy, opuštěným seniorům a lidem v krizových situacích
• pořízení nových zdravotnických, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek k zapůjčení například: invalidní a sprchovací vozíky, polohovací postele, chodítka
• podporu poskytovaných sociálních služeb: Charitní pečovatelské služby, Osobní asistence, Denního centra Archa, Nízkoprahovky Fénix
• spolufinancování komplexní domácí péče hospicového typu – kvalitní a moderní doprovázení nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí