V Hranicích mohou očekávat tříkrálovou návštěvu na Třídě 1. máje, na Nové ulici, Hromůvce i Struhlovsku.

„V sobotu na Zjevení Tří králů se koledující děti rozběhnou také po většině obcí v našem regionu. Sobotní termín koledování hlásí králové v Černotíně, Drahotuších, Horních Těšicích, Hrabůvce, Jindřichově, Milenově, Miloticích nad Bečvou, v Olšovci, Partutovicích, na Potštátě, Radíkově, ve Stříteži nad Ludinou, Špičkách, Ústí, Velké i Zámrskách,“ vyjmenovala koordinátorka Tříkrálové sbírky na Hranicku Radka Andrýsková. Nedělní královskou návštěvu slibují dobrovolníci v Paršovicích, v Rakově a Skaličce.

Ilustrační foto
Hranicko sevřou celodenní mrazy, zřejmě hned tak nepoleví

Většina výtěžku sbírky je každoročně věnována na provoz a rozvoj sociálních služeb Charity Hranice. Část vybraných peněz pomáhá také lidem v nouzi v regionu, ve kterém se sbírka koná.

„Děkujeme všem, kteří naše královské vyslance vlídně přijmou a podle svých možností je obdarují. Peníze z loňského ročníku sbírky byly v Charitě Hranice využity na nákup nových kompenzačních pomůcek k zapůjčení – elektrických polohovacích postelí, vozíčků, sedaček na vanu. K zajištění finanční spoluúčasti projektu Nákup nízkoenergetických automobilů, které pečovatelky a osobní asistentky používají k přesunům za klienty,“ informovala Radka Andrýsková.

Prvním dítětem, které se letos narodilo v přerovské porodnici, je malá Sofi z Potštátu. Narodila se 2. ledna v 11.20 hodin.
První miminko roku 2024 v přerovské porodnici: Sofi z Potštátu

Podle jejích slov byl také podpořen projekt Nákupu a rekonstrukce objektu Komenského 219 pro vybudování zázemí všech služeb Charity Hranice.

„Každý rok z prostředků získaných z Tříkrálové sbírky pomáháme rodinám s dětmi s postižením, osamělým rodičům, rodinám s více dětmi, opuštěným seniorům a lidem, kteří se ocitli v krizové situaci,“ upřesnila další využití Tříkrálové sbírky.

Velký dík si zaslouží všichni dobrovolníci zapojeni do Tříkrálové sbírky. „Děkujeme také všem štědrým dárcům a všem, kteří naše krále vlídně a radostně přijmou,“ doplnila koordinátorka Tříkrálové sbírky Radka Andrýsková z Charity Hranice.

Koledující skupinky tří králů mohou lidé v ulicích Hranic potkávat až do neděle 14. ledna. 

Kam na Hranicku vyrazí Tříkráloví koledníci?

Sobota 6. ledna

 • Černotín
 • Drahotuše
 • Horní Těšice
 • Hrabůvka
 • Jindřichov
 • Milenov
 • Milotice nad Bečvou
 • Olšovec
 • Partutovice
 • Potštát
 • Radíkov
 • Střítež nad Ludinou
 • Špičky
 • Ústí
 • Velká
 • Zámrsky

neděle 7. ledna

 • Paršovice
 • Rakov
 • Skalička