Veřejná sbírka Troubek má číslo účtu 43–6947840237/0100, variabilní symbol 9. Peníze je možné zasílat od soboty 22. května. Konání sbírky povolil krajský úřad, který obci vyšel vstříc a minimalizoval všechny potřebné lhůty. Sbírka má podporu Olomouckého kraje.

„Rozhodli jsme se na rozdíl od loňských povodní nevyhlašovat vlastní sbírku, budeme proto podporovat sbírku obce Troubky,“ uvedl hejtman Martin Tesařík.

Troubky jsou nejpostiženější místem Olomouckého kraje v souvislosti s květovými povodněmi. V obci bylo zaplaveno na 600 objektů, stovky lidí musely dočasně opustit své domovy. (red)