Jedna z nejvíce záplavami postižených vesnic tímto aktem vyjádřila, jak si váží podpory, které se jí dostalo v době největší tragédie.

„Pamětních listů jsme rozdali zhruba patnáct. Putovaly do rukou vojáků, hasičů, policistů, ale třeba i zástupcům Českého červeného kříže a Charity.

Tímto způsobem jsme vyjádřili poděkování ale i například kněžím za jejich duchovní podporu a dalším organizacím, které nám pomohly v době největší tísně. Všichni mají podíl na tom, že se do obce vrátil život,“ řekl starosta Troubek Radek Brázda.

Obec u příležitosti desátého výročí od tragédie, která postihla téměř celý přerovský region, vydala také brožuru. Tu v neděli 8. červencepokřtil starosta středočeských Zálezlic Josef Šulc.

Zálezlice patřily rovněž k obcím nejvíce postiženým povodněmi, ovšem v roce 2000. Stejně jako v Troubkách, i tam byly zničeny desítky domků.

Program výroční akce zpestřila i mše svatá za oběti povodní, vystoupení místního folklorního souboru Hanák, fotbalové utkání či ukázky dovedností hasičů.

Troubky patřily před deseti lety k symbolům povodní, které tehdy Moravu postihly. Voda zde vzala život devíti lidem a zbořila sto padesát domů. Dalších dvě stě muselo být srovnáno se zemí kvůli narušené statice. Vesnici bylo nutné postavit téměř celou znovu.