Jedna vizitka o velikosti osm krát pět centimetrů stojí deset korun.

Na vizitce, tedy nálepce s obrázkem a kuponem, jsou znázorněny jak dominanty Potštátu včetně zámku a hodinové věže uprostřed Bočkova náměstí, tak i celkový pohled na město a okolní krajinu.

Projekt spadá do sítě podobných turistických vizitek, které mají pro zájemce připravené i mnohá jiná města v republice.

„Tento projekt je určený zejména turistům, i když samozřejmě nejen jim. Sběratelé si nálepku mohou doplnit do turistického deníčku a zapsat si jakoukoliv zajímavost z místa, které navštívili," uvedl starosta Potštátu Karel Galas. Turista si tak tvoří vlastní album z navštívených míst v Česku.

Důvod zavedení takového projektu v Potštátě je celkem prostý. Pro historické město, jehož centrum je přesně deset let označeno městskou památkovou zónou, znamená akce další možnost zviditelnění i v širším okolí.

„Nemyslíme si, že by tato záležitost měla nějak výrazně podpořit turistický ruch jako takový, ale určitě se jedná o zpestření a další možnost pro sběratele," doplnil starosta Galas.

Potštát je tak v mikroregionu po samotných Hranicích druhým místem, které turistům takovou alternativu nabízí.

V bývalém přerovském okrese návštěvníci dostanou vizitku i v Kojetíně, Přerově nebo v Lipníku nad Bečvou.