Týmové hry, soutěžení, sportování, procházky, tvořivé činnosti, zábava, ale i odpočinkové aktivity naplnily program jarního příměstského tábora DDM Hranice, který se konal od pondělí 12. do pátku 16. února, tedy v týdnu, kdy měly děti na Přerovsku jarní prázdniny.

Tento tábor byl určený dětem ve věku od 6 do 12 let a už má v Domečku letitou tradici a dobré jméno. Letos jej navštěvovalo 23 účastníků převážně z Hranic a jejich blízkého okolí.

Během celého týdne děti získávaly body v různých disciplínách. „Vyniknout mohli jednotlivci i celé týmy. První dva dny byly zaměřeny na seznamovací hry, vymýšlení názvů týmů, loga a pokřiku. Nechyběly procházky například na Kluziště v Drahotuších nebo do nového hranického skateparku,“ popsala ředitelka hranického Domečku Blanka Šturalová.

Lyžařský tábor s Domečkem.
Děti z Hranic si užily s Domečkem lyžařský tábor v Horní Bečvě navzdory teplu

Uprostřed týdne děti vyráběly srdce a levandulové pytlíčky pro své blízké, neboť na středu připadl svátek svatého Valentýna. „Ve čtvrtek jsme se zúčastnili lesní pedagogiky ve Valšovicích, kde si pro nás lesníci z celé České republiky připravili zážitkový a naučný program. Na pátek se těšily všechny děti už od začátku týdne, protože nás čekala návštěva hranického bazénu,“ pokračovala ředitelka DDM Hranice.

Tábor ukončili vyhodnocením nejlepších týmů a odměnou pro všechny zúčastněné. Nechyběla ani zmrzlina. „Aby děti na své zážitky mohly vzpomínat i po letech, odnášely si domů vlastnoručně vyrobený rámeček s vlastní fotografií ve skupince nových kamarádů. Škoda jen, že ten týden tak rychle uběhl,“ konstatovala na závěr ředitelka hranického Domečku Blanka Šturalová.