„Obnovou malých vodních nádrží docilujeme řady příznivých efektů. Dojde především ke zvětšení zásoby vody v krajině s pozitivním dopadem na lokální zásoby podzemních vod. Nádrž také příznivě ovlivňuje průběh velkých vod, zajišťuje minimální zůstatkový průtok v řece Splavné pod nádrží a vytváří hodnotný prvek ekologické stability celé okolní krajiny,“ vysvětloval generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Práce, které začaly vloni v říjnu a skončily v letos v srpnu, spočívaly v odtěžení sedimentů, které výrazně omezovaly původní retenční prostor vodního díla. Problematické bylo staré výpustné zařízení, které již neumožňovalo Povodí Moravy manipulovat spodní výpustí tak, aby bylo možné regulovat výšku hladiny podle potřeby.

Opravy ve Hřbitovní ulici. Ilustrační foto
Hřbitovní už je průjezdná. Brzy zavřou Komenského

„Odtěžili jsme 11,5 tisíc metrů krychlových sedimentů ze zátopy vodní nádrže, došlo ke kompletní rekonstrukci objektu spodní výpusti, byla provedena oprava bezpečnostního přelivu včetně přespárování vývaru pod bezpečnostním přelivem a kolem celé nádrže byly opevněny břehy kamenným záhozem,“ vyjmenovával Gargulák.

„Na návodním líci hráze byla doplněna přitěžovací lavice a opevnění kamennou rovnaninou. V rámci technologických objektů byla namontována nová obslužná lávka,“ popisoval generální ředitel.

Opravené vodní dílo bylo nakonec možné napustit hned po dokončení prací, i když vodohospodáři původně počítali, že vzhledem k hydrologické situaci v povodí Bečvy to půjde až v průběhu podzimu. Pomohlo počasí s dostatkem srážek.

Dvouhektarová nádrž Drahotuše leží na východním okraji obce Drahotuše u Hranic. Obnova parametrů si vyžádala náklady v hodnotě 13 milionů korun. Většinu pokryly dotace z programu ministerstva zemědělství „Podpora drobných vodních toků a malých vodních nádrží. Zbylých 40 procent zaplatil státní podnikl Povodní Moravy z vlastních zdrojů.

Autobusové nádraží v Hranicích. Ilustrační foto
Střechu na autobusovém nádraží v Hranicích zřejmě pokryje trávník