V letošním roce totiž došlo k celkové obnově této památky. Za účasti asi padesáti zájemců jí v pátek požehnal i kněz ze Želechovic na Zlínsku.

„O obnově kříže jsme začali uvažovat asi před čtyřmi lety, dlouho ale na opravu nebyly peníze, proto jsme k ní přistoupili až letos. Celý původní kříž jsme nechali odstranit. Na jeho místo byl zhotovený kříž nový," sdělil Vladimír Blaha, vedoucí soukromé prádelny, která akci z velké části financovala.

Peníze však šly také ze zdrojů Lázní Teplice nad Bečvou.

„Lázně nechaly zhotovit chodník pod křížem a schody směrem k cestě. Návštěvníci tady nyní mají také lavičku na posezení a prostor k položení svíček. Dříve tady byla úplná džungle, prostor byl zarostlý. Někteří ani nevěděli, že se tady nějaký kříž nachází," uvedl Vladimír Blaha.

To, jak dlouho památka na místě stojí, však odhadovat nechtěl.

„Ten kříž mohl mít určitě sto let. Dřevo bylo úplně ztrouchnivělé, byly tam různé nánosy. Korpus byl také ve špatném stavu. Ten rozdíl s novým křížem je obrovský. Obnovu provedl stolař Miroslav Plesník, za což bych mu chtěl poděkovat," zmínil.

Na obnově kříže a okolního prostranství se podíleli také pracovníci údržby prádelny. Ti zajistili i malou výstavku fotografií, která nyní pod památkou ukazuje poničený kříž před rekonstrukcí i průběh celé opravy.

„Do budoucna bych chtěl zajistit ještě nasvícení tohoto nového kříže," dodal Vladimír Blaha.