Prameny o vesnici sahají až do 14. století.

Starostka obce Milada Vašíčková vyzdvihuje v rozhovoru pro Přerovský a hranický deník okolní přírodu a ochotu lidí pomoci ostatním.

Kdybyste měla jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Potřebných věcí je v naší obci několik – zateplení budovy obecního úřadu, rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu nebo oprava místních komunikací. Pokud se zeptáte kteréhokoliv místního člověka, jistě bude mít i jiné představy. Záleží také na finanční náročnosti akce. Snažíme se postupně řešit vzniklé problémy tak, jak přicházejí.

Co považujete za největší úspěch vaší obce?
V letošním roce se nám podařilo vylepšit školní zahradu, která provozu mateřské školy nevyhovovala. Děti kromě pískoviště měly k dispozici pouze dvě stará houpadla, vše ostatní muselo být odstraněno kvůli bezpečnosti. Na zahradě jsme postavili velký, částečně krytý altán s pískovištěm, posezením pro děti a plochou pro malý bazének. Děti využívají také herní sestavu a dvě nová pružinová houpadla. Při úpravách pomohli rodiče dětí a za ušetřené peníze zakoupíme ještě další vybavení na hřiště. Právě pomoc rodičů považuji za největší úspěch.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Myslím si, že pro každého starostu je problém narůstající administrativa. Tyto povinnosti jsou pro všechny stejné. Dalším jsou pak finanční prostředky. Pokud obec nezíská dotaci, musí si na své větší či menší akce uspořit.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
Na začátku každého roku plánujeme ve spolupráci se základní a mateřskou školou kulturní a sportovní akce na celý rok. Úspěšný a hojně navštěvovaný je Dětský den, který bývá zakončen taneční zábavou. V obci se koná například Vodění medvěda, Ledové ostří nebo jednodenní výlet na kolech za poznáváním blízkého okolí. Pro sportovní nadšence organizujeme turnaj ve volejbale a turnaj v nohejbale. Ze spolků se nejaktivněji zapojuje Český červený kříž. V posledních dvou letech také podporujeme v aktivitě mladé hasiče, kteří reprezentují naši obec na soutěžích.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?
V naší obci se počet obyvatel pohybuje stále okolo čísla čtyři sta. Velký pohyb obyvatel se u nás neprojevuje.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.
Dobrá dojezdová vzdálenost do blízkých měst za prací, do školy i k lékaři, pěkná příroda a společnost lidí, kterým není zatěžko pomoci druhým.

Kdybyste si mohla vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěla žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Život v zahraničí mě neláká. Pokud bych měla vybírat, byla by to obec Paršovice, kde jsem prožila zatím nejdelší dobu svého života a stále se tam vracím.

Martin Vojáček