Keře zmizely od ulice Vrchlického až k železničním viaduktům.

Povodí se snažilo tímto způsobem snížit riziko povodní.