„Sezona je ukončena. Už nám nepřibývají žádné závažné případy chřipky ani se nemění zdravotní stav těchto osob. Většina už byla z nemocnice propuštěna,“ sdělila Deníku vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Barbora Hanáková.

Počet těžkých případů byl v Olomouckém kraji o tři vyšší v porovnání s minulým rokem. Na komplikace způsobené chřipkou zemřelo téměř jednou tolik pacientů – minulou sezonu jich bylo 9.

V případě zemřelých nejde podle odborníků o statisticky významné číslo v porovnání s minulou sezonou. „Jednalo se o starší osoby, které měly jiné závažné onemocnění,“ připomněla Hanáková.

Jestli tito chronicky nemocní nezemřeli zbytečně, když se nechránili navzdory věku a své nemoci očkováním proti chřipce, je podle Hanákové spekulace.

„Možná by jejich stav nemusel být tak zlý, ale takto to nelze hodnotit. Každopádně nikdo, kdo zemřel, očkován nebyl,“ uzavřela.