Rekonstrukce začala počátkem května a úsek o délce asi tři sta metrů se měl původně spravovat až do konce září.

Stavební firma už ale ve čtvrtek 10. září položila asfaltový koberec a k úplnému zprůjezdnění vozovky dojde v nejbližších hodinách.

„Parovod je uložen v chodníku a cyklostezce a na pěti místech zasahuje i do vozovky. Stavba měla dvě fáze – od 4. května se otevíral výkop v chodníku a cyklostezce, a poté na třech místech vozovky,“ řekl mluvčí investorské společnosti Dalkia Milan Wagner.

První etapa rekonstrukce trvala do 20. června, a potom byly zahájeny výkopové práce na chodníku a cyklostezce v blízkosti restaurace Pivovar a odkrývala se další dvě místa na vozovce.

Zásobování teplem bylo v průběhu stavby zajištěno s pomocí provizorní parovodní přípojky. Výměna parovodu komplikovala několik měsíců život přerovským řidičům a lidé nadávali na neúnosnou dopravní situaci v centru města. Jejich potíže ale co nevidět skončí.

„Tento týden se začalo s pokládkou asfaltu a od pátku už bude silnice zcela průjezdná,“ informoval zástupce šéfa Dopravního inspektorátu v Přerově Pavel Chlápek.

Příčinou výměny potrubí bylo zaplavení parovodu před dvěma lety, které mělo za následek mohutnou detonaci. Následkem výbuchu byla poničena okna protějších domů a poškozena správní budova přerovského pivovaru.