Námětem cvičení byl zásah u převržené cisterny s unikající chemikálií a zraněnými osobami.

Ulice Nová se během čtvrtečního dopoledne stala dějištěm na první pohled velice dramatických událostí.

Převrácená cisterna, unikající chemikálie, potácející se zranění.

Při detailnějším pohledu šlo ale vidět, že se poraněné osoby potutelně usmívají a pokud byste se napili nebezpečného benzenu, zjistili byste, že se jedná o obyčejnou vodu.

„Účelem cvičení je prověřit akceschopnost, komunikaci a spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému, a to včetně strategické úrovně, kterou představuje samospráva města Hranice," uvedl Miroslav Čoček, ředitel Územního odboru Přerov Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Vedle zhruba devadesáti příslušníků hasičských, zdravotnických a policejních složek a členů krizového štábu města, se do cvičení zapojili také studenti oboru Požární ochrany Střední průmyslové školy Hranice.

„Studenti nám dnes zastávají úlohu figurantů, jelikož nechceme obtěžovat místní občany. Kvůli úniku přepravované chemické látky je totiž nutná evakuace obyvatel okolních domů. Obyvatele představují právě studenti," vysvětlil Miroslav Čoček.

O evakuované se následně musely záchranné složky postarat.

„Je to další součást cvičení. Nelze lidi jen tak vyhnat na ulici. Je potřeba zabezpečit jejich přepravu do bezpečí a také zajistit nějaké ošacení či stravu, pokud je potřeba," popsal Miroslav Čoček.

Pro zraněné osoby hasiči bezprostředně po příjezdu zřídili stanoviště přednemocniční zdravotnické pomoci.

Takto komplexní cvičení se v našem regionu provádějí jednou ročně.

„Velká cvičení se vždy pokoušíme povýšit o něco speciálního. Tentokrát je to třeba vyřezání otvorů do převrácené cisterny a následné přečerpání chemikálie do cisterny náhradní," prozradil Miroslav Čoček, jakým způsobem se u podobných nehod postupuje.

Věřme, že u reálných nehod takového rozsahu budou záchranné složky nuceny zasahovat co nejméně. autor: David Král