Společný projekt města a Charity Olomouc s názvem Pracovní rehabilitace osob bez domova velmi dobře funguje již od roku 2019. Smyslem je podpořit lidi bez přístřeší, aby získali pracovní návyky a byli znovu zaměstnatelní.

„Ti, kteří se do projektu zapojí, vykonávají pro město Olomouc v letní sezoně například blokové čištění ulic, úpravy trávníků po větší technice nebo čištění chodníků. Zapojují se také do jednorázových akcí jako jsou úklidy černých skládek nebo vyklízení objektů. Mimo letní sezonu se jedná zejména o zimní údržbu mostů a lávek,“ vyjmenovala mluvčí města Radka Štědrá.

Lidé bez domova mají o zapojení do projektu značný zájem. V rámci něj působí speciální tréninková četa, kde se za rok vystřídá okolo pěti desítek klientů.

„Někteří si následně najdou práci jinde nebo postoupí do pravidelné čety, kde již mají dohodu o provedení práce nebo zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Aktuálně zde pracují tři klienti Charity Olomouc, nyní kolegové na hlavní pracovní poměr a dalších pět je na dohodu o pracovní činnosti,“ upřesnila Radka Štědrá.

Pracovníci jsou zároveň klienty sociálních služeb, například nízkoprahového denního centra či azylových domů a aktivně spolupracují se sociálním pracovníkem na řešení své nepříznivé situace. U 70 procent lidí zapojených do zmíněného projektu sledují sociální pracovníci výrazné zlepšení v jejich životní situaci.

„Vlivem zapojení do pracovní rehabilitace došlo k velkému posunu v situaci klientů. Například jednomu z bývalých klientů Charity se poprvé v dospělém životě daří dlouhou dobu abstinovat a udržet si zaměstnání,“ vyzdvihla mluvčí města.

Hlavním cílem Charity Olomouc je udržení všech aktivit a podpora projektů organizací, které se prací s touto cílovou skupinou zabývají. V plánu je další rozšíření pracovních aktivit klientů. Charita také uvažuje o vhodném ekonomickém modelu obchodní společnosti, která by zajišťovala činnosti vykonávané nyní pro město v rámci projektu pracovních rehabilitací.

Služby pro lidi bez domova provozované městem Olomouc (údaje za rok 2022, Zdroj: město Olomouc)
- azylový dům pro muže (počet noclehů 9379)
- noclehárna pro muže (počet noclehů s možností osobní hygieny 5450)
- domov pro ženy a matky s dětmi v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení či v případě ohrožení domácím násilím (funguje na pracovištích v Holečkově a Sokolské ulici, loni poskytnuto ubytování 147 klientkám, počet takzvaných lůžkodnů 23 322)

Služby pro lidi bez domova provozované Charitou Olomouc (údaje za rok 2022, Zdroj: město Olomouc)
- azylový dům pro muže s kapacitou 46 lůžek (průměrně využito na 83 procent)
- azylový dům pro ženy s kapacitou 15 lůžek (průměrně využito na 78 procent)
- azylový dům pro osoby se sníženou soběstačností s kapacitou 85 lůžek (průměrně využito na 84 procent)
- noclehárna pro muže s kapacitou 18 lůžek (průměrně využito na 71 procent)
- noclehárna pro ženy s kapacitou 10 lůžek (průměrně využito na 62 procent)
- nízkoprahové denní centrum (výdej stravy, ošacení a léků, možnost hygieny i praní prádla, pomoc poskytlo 669 klientům, z toho bylo loni nově registrováno 186 lidí)
- sociální bydlení v sedmi bytech v obci Tršice a Přerově
- Domov svaté Anežky s kapacitou 30 lůžek pro klienty bez přístřeší, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči druhé osoby (péče poskytována 48 klientům)
- služba Nízkoprahový terén (750 kontaktů s lidmi bez přístřeší, 657 intervencí, 228 podpořených osob)
- služba Vzestupná spirála pro lidi v bytové nouzi (444 kontaktů, 921 intervencí a 65 podpořených osob)

Ordinace praktického lékaře pro lidi bez přístřeší
- funguje pět dní v týdnů pro lidi žijící na ulici a klienty ubytované ve střediscích Charity Olomouc
- ambulance sdílí prostory s ordinací psychiatra, který služby poskytuje tři dny v týdnu
- projekt probíhá od roku 2021, město Olomouc jej každoročně podporuje částkou okolo půl milionu korun