Výluku na klíčovém koridoru spojujícím Prahu a Brno s Ostravou naplno pocítili pasažéři od 15. února. Cestující jsou v úseku mezi Lipníkem a Drahotušemi odkázáni na náhradní autobusovou dopravu.

„Výluka má zásadní dopad na železniční dopravce a jejich zákazníky. Regionální osobní vlaky jsou zcela nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, dálkové nabírají zpoždění a nákladní doprava dotčeným úsekem projede jen s velkými obtížemi. Velký dopad má výluka i na mezinárodní železniční dopravu,“ shrnul Petr Moravec, výkonný ředitel SVOD Bohemia.

Železniční dopravci loni podali rozklad proti rozhodnutí o výluce poté, co tehdejší ÚPDI (Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jehož pravomoci přešly v lednu na ÚOHS, pozn. red.) původně nevyhověl jejich žádosti o odložení výluky Lipník - Drahotuše.

Klíče na neděli.
Hranické Divadlo Štěk & spol. slaví 30 let s komedií Půldruhé hodiny zpoždění

Správa železnic podle Moravce nepočkala na výsledek správního řízení, přestože věděla, že sdružení osobních a nákladních dopravců SVOD Bohemia a ŽESNAD.CZ proti konání výluky podala rozklad. Dopravci se v něm domáhají splnění povinnosti Správy železnic postupovat při organizaci výluk v souladu s platnou legislativou.

„Ta říká, že výluka musí být s dopravci řádně projednána a buď bude nalezena shoda, nebo je Správa železnic povinna postupovat tak, aby dopad na dopravce nepřesahoval přiměřenou míru, přičemž své rozhodnutí musí náležitě zdůvodnit,“ vysvětlil.

Protože dosud není zřejmé, zda Správa železnic postupovala v souladu s platnou legislativou, zrušil na základě doporučení rozkladové komise předseda ÚOHS prvoinstanční rozhodnutí a nařídil nové projednání věci. Výluka tedy aktuálně probíhá, ale není jisté, zda má právní oporu. Výsledkem dalšího projednávání může být i rozhodnutí o jejím zastavení.

Kolem Pískáče v Hranicích začaly přípravné práce, a to nutné kácení dřevin.
VIDEO: Hranice rozšiřují cyklistickou síť, připravují novou stezku

Správa železnic zahájila rekonstrukci úseku Lipník nad Bečvou - Drahotuše loni na podzim, a to podle schváleného plánu výluk pro loňský rok.

„Letos výluky navazují na již probíhající práce. Návrh plánu omezení na rok 2024 jsme s dopravci projednali loni v červnu. Roční plán výluk jsme v červenci předložili ke schválení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, Správa železnic úřadu zároveň doložila veškeré zákonné dokumenty nezbytné pro schválení předloženého plánu. Dne 28. listopadu úřad výluky schválil. Rozhodnutí napadla sdružení SVOD i ŽESNAD, která primárně hájí ekonomické zájmy svých členů,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Výluka na trati podle něj dál pokračuje. „Přerušení stavby by se neobešlo bez značných finančních ztrát a v tuto chvíli by ani neznamenalo návrat k provozu bez omezení. I samotní dopravci už mají nastavená výluková opatření. V daném úseku tedy bude do nového rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o plánované výluce platit nepředpokládaná výluka,“ řekl mluvčí.

Jezernice  - viadukt
Cestující na trati mezi Lipníkem a Drahotušemi čekají náročné výluky

Vytížený úsek druhého železničního koridoru mezi Lipníkem nad Bečvou a Drahotušemi prochází od podzimu kompletní rekonstrukcí za 2,1 miliardy korun. Modernizace šestikilometrového úseku dalším krokem k vylepšení páteřní železniční sítě a zvýšení kapacity jak pro osobní, tak i nákladní dopravu. Jednou z klíčových součástí je výstavba nové odbočky Jezernice, která umožní vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou a zajistí lepší propustnost vytížené trati. Obnovou dále projde devět mostů a čtyři propustky.

V termínu od 5. ledna do 14. února byly povoleny noční čtyřhodinové výluky v celém úseku Lipník nad Bečvou - Drahotuše na provádění pažení. „Od 15. února do 16. července je pak povolena nepřetržitá výluka části jedné traťové koleje v úseku mezi Drahotušemi a novou odbočkou Jezernice. Probíhat zde bude komplexní rekonstrukce traťové koleje včetně mostních objektů,“ nastínil Gavenda.