Průzkum spokojenosti klientů s činností Městského úřadu v Hranicích probíhal ve městě už potřetí a opět se ho zhostili studenti Palackého Univerzity v Olomouci. Po dobu tří listopadových dnů zastavovali klienty úřadu s dotazy na zhodnocení práce navštíveného odboru.

„Nešlo nám o to, aby se vyjadřovali k politickému vedení města, protože zpravidla jejich názory s tím potom souvisejí. Chtěli jsme, aby nám sdělili, jak si představují, že by úřad mohl fungovat lépe,“ vysvětlil Martin Štainer, ředitel vzdělávacího a poradenského sdružení z Olomouce, které průzkum v Hranicích pořádalo.

Průzkum podstoupilo 413 lidí, ochotných se vyjádřit. Převážná většina z nich vyjádřila spokojenost, ale zazněla i kritika. Jejím nejčastějším terčem bylo u malé skupinky lidí chování úředníků. Dva dotázaní odcházeli s pocitem, vyjádřeným následovně: „Ne ke každému klientovi je přistupováno stejně“, „laxnost“, „neochota vysvětlit“, „když vás znají, tak jsou ochotnější.“ Častěji se ale v dotaznících objevovaly výrazy jako: „příjemná paní úřednice, přístup úředníků – byli milí.“

Nejvíc připomínek sklidil web

Představitelé úřadu neberou výsledky průzkumu na lehkou váhu a hodlají se jimi zabývat. „Nejvýznamnější připomínky se týkaly našeho webu. Lidé by v něm rádi našli více informací, aby nemuseli navštěvovat úřad. Zároveň z průzkumu vyplynulo, že web není dostatečně využíván,“ uvedl tajemník MěÚ Vladimír Vyplelík. „Nám se ale nezdá až tak špatný. Sklidil dokonce úspěch v soutěži webových stránek Zlatý erb. Samozřejmě, že bereme připomínky velice vážně a budeme se snažit o další zlepšení, například v tom, abychom web naučili naše spoluobčany používat,“ dodal tajemník.

Mnohem více se chce úřad zaměřit na stížnosti, které se týkaly činnosti jednotlivých odborů. „Žádný závažný nedostatek průzkum neodhalil. Není tedy důvod přistupovat k finančním postihům. Spíš jde o to s úředníky promluvit a vysvětlit jim, že jednání s návštěvníkem úřadu se dá vést i jinak,“ řekl Vyplelík.

Tři stovky lidí odmítlo odpovídat

Průzkum spokojenosti občanů s činností MěÚ si radnice nechává vypracovávat jednou ročně a letos v něm hodlá pokračovat také. „Myslím si, že ten vzorek lidí, který nám do ankety odpověděl, je dostatečný k tomu, aby měl vypovídající hodnotu. Otázkou je, proč někteří návštěvníci odpovídat nechtěli,“ vyjádřil se tajemník. Z výsledků průzkumu vyplývá, že ankety se odmítlo zúčastnit 300 lidí.

Ředitel pořádajícího sdružení snahu města získat od lidí zpětnou vazbu na svou práci chválí. „Máte velké štěstí, že vedení zdejšího městského úřadu dlouhodobě pracuje na věcech, které by z hlediska zákonů vůbec dělat nemuselo. Velmi jim záleží na tom, aby byl úřad vnímám jako dobře fungující, i když určitě by se nějaké výhrady našly, tak jako všude,“ uzavřel Štainer.