Díky reformě se před pěti lety rozšířily kompetence některých městských úřadů a jejich agenda přestala být závislá na okresním městě. Zatímco v minulosti museli lidé třeba kvůli vyřízení občanského průkazu sednout na vlak a cestovat až do Přerova, nyní si své záležitosti pohodlně vyřídí doma.

Jednotlivé radnice na Přerovsku ale hledají i po pěti letech od reformy možnosti, jak práci úřadů vylepšit. Zatímco Přerově se má kvůli vyšší efektivnosti chodu úřadu provést personální audit, v Hranicích byla zase zpracována analýza potřeb města v sociální oblasti. V Lipníku zatím zůstává situace beze změn.

„V současné době je v Lipníku na 84 zaměstnanců a neuvažujeme ani o snížení, ani o zvyšování tohoto počtu,“ shrnula tajemnice Městského úřadu v Lipníku Jitka Suchánková.

Podle jejích slov se nedostatek pracovníků a nutnost posílení některých agend řeší převážně změnami ve struktuře a přesuny lidí. „Stavební úřad jsme tak například posílili zaměstnancem sociálního odboru,“ popsala. V Lipníku považují změny v souvislosti s reformou za veskrze pozitivní. Lidé už totiž nemusejí kvůli vyřizování svých záležitostí dojíždět až do Přerova.

„Pro nás znamenala reforma jednoznačně zlepšení služeb. Obyvatelé si mohou v místě bydliště vyřídit občanské, řidičské průkazy i sociální dávky. Dalším komfortem je také nedávné zřízení pobočky Czechpointu,“ podotkla dále Suchánková. Postupně snižovat počty úředníků se snaží i přes rostoucí nároky na některé odbory v Hranicích.

„Snažíme se, aby počet úředníků postupně klesal. Někdy jdou však proti této filozofii zákony – třeba stavební zákon vyžadoval posílení příslušného odboru. Nedostatek ale většinou řešíme pouze přesuny pracovníků v rámci našeho úřadu,“uvedl tiskový mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Podle jeho slov se tak pracovnice, která dříve zpracovávala mzdy, přemístila do nové pobočky Czechpointu a její činnost nyní zastane externista. Mluvčí má za to, že asi nejvíce prokázal úspěšnost hranické radnice fakt, že úřad získal již třikrát rezortní cenu ministerstva vnitra.

„Získali jsme cenu Organizace veřejné služby, která je vůbec nejvyšším rezortním oceněním,“ přiblížil Bakovský. Na Městském úřadě v Hranicích se podle jeho slov snížil oproti loňskému roku počet úředníků. „Zatímco vloni v lednu jsme měli 145 zaměstnanců, letos je to 136,“ upřesnil mluvčí. Na základě analýzy potřeb města v sociální oblasti bylo ale od února nově zřízeno místo terénního sociálního pracovníka, takže současný počet zaměstnanců je 137.

Zcela specifická situace je v Přerově, kde se stále snaží zefektivnit chod úřadu. „Necháváme zpracovat procesní audit, který ukáže naše rezervy a možnosti. Zhruba za tři měsíce budeme vědět, zda jsou některé odbory předimenzované a jestli naopak jinde lidé nechybějí,“ shrnul tajemník města Přerova Jiří Bakalík. V současné době zaměstnává přerovský magistrát na sedmnácti odborech 330 lidí. Městská rada sice ke konci roku rozhodla o snížení počtu o dva zaměstnance, do budoucna se ale uvažuje o personálním posílení pobočky Czechpointu.

Podle tajemníka zůstává asi největší slabinou Přerova roztříštěnost jednotlivých odborů magistrátu. Ty se totiž nyní nacházejí hned v několika budovách ve městě a úředníkům i občanům zabere spoustu času jen přecházení z místa na místo.

„Ideálem by bylo, kdyby centrum všech správních činností jako je Czechpoint, agenda občanských průkazů, cestovních dokladů či řidičských průkazů byla pod jednou střechou,“ shrnul svou vizi tajemník.