Vůbec poprvé Dětský domov v Hranicích z nadačního fondu obdržel téměř pětapadesát tisíc korun.

„Peníze se rozdělují na základě projektů, které jsme museli vypracovat. Zaměřili jsme se na zájmové kroužky pro děti a na získání řidičských průkazů,“ přiblížila ředitelka Dětského domova v Hranicích Pavla Tvrdoňová.

Nejrůznější zájmové kroužky dle vlastní volby v uplynulém školním roce navštěvovalo celkem patnáct dětí z necelých třiceti, které v dětském domově nyní přebývají. Projekt Co dělám, když se neučím – já se nudit neumím si za cíl kladl vytvoření, zlepšení a rozšíření podmínek pro zájmové vzdělávání dětí a podnícení touhy po smysluplném využívání volného času.

„Vybírali jsme především starší děti, které chodí na základní školu a jsou schopny do kroužku samostatně dojít. Pro ty menší totiž mnoho kroužků není. Zvolili jsme však i několik druháků, kteří ve škole navštěvovali pohybové hry,“ upřesnila Tvrdoňová.

Na šipky i břišní tance

Obyvatelé dětského domova se díky zájmovým aktivitám dostali do společnosti jiných dětí a našli si i nové kamarády. Někdo měl jeden kroužek, někteří však měli i dva. Děti rozvíjely své nadání v tanečním nebo modelářském kroužku. Sportovně nadaní hráli kopanou a stolní tenis, některé děti zase zaujaly šipky a břišní tance. Hudebně nadané dívky zvolily sborový zpěv a hru na flétnu.

„Chodila jsem do výtvarného a keramického kroužku, protože mě to moc baví. Vyráběli jsme keramiku a několik výtvorů jsem si odnesla i domů. Moc se mi tam líbilo a do kroužku bych chtěla chodit i příští rok,“ prozradila patnáctiletá Ivetka. Čilý Tomášek si energii vybil v kroužku pohybových aktivit.

„Hodně jsme hráli různé hry a sportovali. Nejvíce mě bavila vybíjená a házená. Ostatní děti jsem tam znal, protože byly z mé třídy,“ řekl sedmiletý chlapec.

Řidičák v kapse, díky projektu

Druhý projekt se soustředil na získání řidičského průkazu pro dospívající děti před odchodem z dětského domova.

„Byl určený pro tři děti, které končí přípravu na profesi. Získáním řidičáku se zvětší jejich uplatnění na trhu práce,“ podotkla Tvrdoňová. Jedna dívka už autoškolu zdárně dokončila, dalšího chlapce čeká opakování písemného testu a třetí dívka s výukou začne až na podzim.

Peníze z Nadační fondu Albert se nevztahují na materiální vybavení, ale pouze na podporu vzdělávacích a sociálních potřeb a na pomoc dětem opouštějících dětské domovy.

„Díky získané částce jsme ušetřili peníze z vlastního rozpočtu, které jsme využili na zlepšení prostředí v domově,“ uvedla Tvrdoňová.

Grantový program S Bertíkem za dětským úsměvem pomáhá sociálně znevýhodněným dětem už od roku 2000. V posledním ročníku dětským domovům rozdal téměř patnáct milionů korun.

„Další kolo sbírání žlutých žetonů v obchodech se uskuteční letos na podzim a bude trvat zhruba jeden měsíc,“ uvedla koordinátorka Nadačního fondu Albert Petra Režná.

Iveta Podešvová