„Hraničtí žadatelé, kteří uspěli se svou žádostí u Olomouckého kraje v rámci vyhlášeného dotačního programu kotlíkových dotací si již mohou požádat také o městský příspěvek. Jde o občany, kteří vlastní nemovitost na území města Hranic, a to včetně místních částí,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

S dotací od kraje a příspěvkem od města lze pokrýt až 92 procent nákladů na nákup nového kotle.

„Úspěšní žadatelé mohou z Olomouckého kraje získat maximální výši dotace 85 %. Město Hranice se rozhodlo podpořit tento dotační program a hranickým občanům pomoci dalšími sedmi procenty,“ vysvětlil Petr Bakovský.

Formuláře k žádosti jsou k dispozici na webových stránkách města Hranice.

„Po přijetí budou žádosti předkládány ke schválení Radě města Hranic. Následně bude s každým žadatelem podepsaná Smlouva o poskytnutí dotace a do patnácti pracovních dnů od podpisu smlouvy budou finanční prostředky zaslány na účet žadatele,“ popsal mluvčí města.

Olomoucký kraj ukončil druhé kolo kotlíkových dotací 30. dubna. Do výzvy se tentokrát přihlásilo více než dva tisíce lidí.
Finanční podpora dotačního programu je zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje.

Úspěšní žadatelé mohou peníze využít k pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle nebo kotle na pevná paliva. Za příspěvěk naopak není možné zakoupit kotel výhradně na uhlí ani kombinovaný kotel s ručním přikládáním. 

autor: David Král