Společnost Vodovody a kanalizace Přerov dokončila rekonstrukci kanalizace v tomto úseku s týdenním předstihem. Ještě v listopadu by měla být ve finální fázi také oprava úseku kanalizační sítě na nábřeží Protifašistických bojovníků.

„Na opravách kanalizační sítě pracovali naši zaměstnanci nepřetržitě, a to o víkendech i v noci,“ informoval o průběhu prací ředitel přerovské společnosti Vodovody a kanalizace (VAK) Miroslav Dundálek. Důvodem snahy o urychlení investice byla četná dopravní omezení, která znepříjemňovala život lidem ve městě. „V Komenského ulici se prováděla rekonstrukce páteřní kanalizační stoky, která prochází středem komunikace,“ vysvětlil Dundálek.

Práce ale značně komplikovaly rozmary počasí. Podle ředitele totiž nebylo možné zabránit přítoku splaškových vod a během stavby se muselo provádět přečerpávání odpadních vod.

Během prací se ale objevily i další nečekané komplikace. Značné problémy totiž napáchal i výbuch parovodního potrubí v Komenského ulici, ke kterému došlo počátkem září. Při přípravě stavby se podle zástupců společnosti VAK uvažovalo o dvou variantách prováděné rekonstrukce.

Jednou z možností bylo provést výměnu kanalizace v otevřeném výkopu, druhou pak vložkování stávající kanalizace. „Byla zvolena metoda vložkování, a to především kvůli úspoře času a omezení komplikací pro obyvatele. Při této metodě totiž nemusí být prováděn výkop po celé délce stoky, ale pouze v místě stávajících šachet. Výkop by totiž vyžadoval úplnou uzavírku celé ulice,“ objasnil Miroslav Dundálek.

Podle ředitele zbývá ještě v letošním roce dokončit rekonstrukci kanalizačního úseku na nábřeží Protifašistických bojovníků. V příštím roce se pak začne s opravami v ulicích Vsadsko a Dvořákova. Komenského ulice byla v důsledku stavebních úprav částečně neprůjezdná od června letošního roku.