Spolek Živé hranické náměstí, který tvoří především živnostníci a obchodníci z náměstí, požadoval okamžité zrušení uzavírky.

„Rada města Hranice se na své schůzi 20. srpna zabývala vaším podnětem v rámci vyhodnocení průjezdnosti motorových vozidel centrem města po uzavření Jiráskovy ulice. Rada konstatovala, že výše uvedeným opatřením bylo dosaženo většiny zamýšlených cílů. Vaši žádost o neprodlené zrušení uzavírky tak nelze akceptovat,“ sdělil 1. místostarosta města Hranice Vladimír Juračka v oficiální odpovědi spolku Živé hranické náměstí.

Podle radních došlo na náměstí k výraznému snížení počtu projíždějících vozidel, zvýšení bezpečnosti chodců, i zlepšení plynulosti dopravy na křižovatce u Černého Orla.

Obavy živnostníků ohledně vylidňování náměstí hodlá město v blízké době rozptýlit několika opatřeními.

„Pro příští rok a následující leta chystáme řadu významných technických, stavebních a organizačních opatření, která po povedou k oživení historického jádra. Mimo jiné je před dokončením studie stavebních úprav Masarykova náměstí, která si klade za cíl přispět k jeho atraktivitě pro návštěvníky centra,“ uvedl Vladimír Juračka.

Radnice zároveň plánuje odzkoušet parkování na náměstí na 30 minut zdarma.

„Vzhledem k tomu, že váš spolek, stejně jako vedení města, chce usilovat o živé hranické náměstí, rádi bychom vás o uvedených aktivitách informovali na společné schůzce. Rovněž přivítáme vaše náměty na téma, jak by podnikatelská sféra působící v historickém jádru mohla účinně přispět k našemu společnému cíli – oživení městské památkové zóny,“ zakončil odpověď místostarosta.

Zástupci spolku Živé hranické náměstí a obchodníci z náměstí mají strach, že v důsledku uzavření výjezdu z centra přijdou o podstatnou část zákazníků. Někteří živnostníci hlásí pokles tržeb o 20 %.