V Přerově bude až do konce září jen částečně uzavřená komunikace u Žerotínova náměstí při výjezdu na křižovatku s ulicí Komenského. Objížďka je vedena po volné polovině silnice. „Důvodem uzavírky je skluz stavebních prací na rekonstrukci kanalizačních sběračů,“ vysvětlil Tomáš Bouda z odboru dopravy na přerovském magistrátu.

Od pondělí 13. srpna bude uzavřena také silnice v Předmostí v úseku od křižovatky s ulicí U pošty po křižovatku se silnicí v Hranické ulici. Uzavírka bude úplná a potrvá až do 7. září. „Objížďka povede oběma směry z ulice Hranické přes ulici U pošty na Prostějovskou ulici,“ sdělil Tomáš Bouda. Dopravní omezení v této lokalitě jsou způsobena pracemi na regeneraci panelového sídliště Předmostí.

Kvůli stavebním pracím je řada silnic v Přerově a okolních obcích uzavřena

Až do pátku 17. srpna potrvá rovněž v Kojetíně úplná dlouhodobá uzavírka ulice Palackého. „Důvodem obou uzavírek v Kojetíně jsou stavební práce v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace v rámci akce Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy,“ informoval Bouda.
Do konce srpna bude úplně uzavřena silnice v Pavlovicích u Přerova a do konce září potrvá oprava silnice na čtyřkilometrovém úseku Dub nad Moravou – Brodek u Přerova. Trasa objížďky povede z Brodku u Přerova po silnici na Citov, dále na směr Věrovany do Dubu nad Moravou a to obousměrně. Délka objížďky bude asi deset kilometrů.