Ten stávající vznikl před více než deseti lety a dnes už tak nevyhovuje současným podmínkám. Jeho dokumentace je zastaralá a obsahuje takřka sto změn.

Tvorba nového územního plánu je však dlouhodobým procesem. Jeho zhotovení bude stát městskou kasu zhruba šest milionů korun. Konečnou verzi nového územního plánu by přerovští zastupitelé mohli schvalovat nejdříve v roce 2009.

Podle zpracovatelů zásadní změnu v rozvoji města přinese až vybudování dálnice.

„Je důležité říct, že při tvorbě konceptu nového územního plánu musíme respektovat určitá zadání. Než dojde k jeho schválení, je nadále platný stávající územní plán. Ten nový však také nebude fixní, takže i po schválení jej bude možné změnit, ale tyto změny musí být dostatečně odůvodněné a musí je odsouhlasit zastupitelstvo,“ vysvětlila architektka, urbanistka a hlavní koordinátorka projektu nového územního plánu Přerova Jaroslava Zezulová ze zpracovatelského týmu Kovoprojekta Brno.

Tvorba a schvalování nového územního plánu je dlouhodobým procesem, který trvá až tři roky. „Máme na něm ještě minimálně rok práce. Potom bude znovu projednáván a teprve pak dostaneme pokyn k dopracování čistopisu,“ doplnila Zezulová.

Podle ní se vedení města musí rozhodnout, jak s novým územním plánem naloží. Navržené jsou totiž tři scénáře, jak lze v budoucnu realizovat rozvoj Přerova.

„Jde o nepříliš výraznou variantu, progresivnější cestu nebo maximalistickou variantu. To už bude samozřejmě záležet na rozhodnutí místních politiků, ale myslím si, že střední cesta by byla asi nejrozumnější,“ sdělila Zezulová.

Podle ní největší změnou, se kterou nový územní plán počítá, je výstavba dálnice a navazujících silničních napojení.

„Dálnice by v případě maximalistické varianty s sebou přinesla změny v jihozápadním sektoru území, a to v podobě výstavby logistického centra na rozloze sto deseti hektarů, které by umožnilo mnoho pracovních příležitostí pro Přerov,“ doplnila Zezulová.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika