Jak dlouho pracujete ve funkci starostky v Býškovicích?

Loňskými volbami mi začalo druhé období. Tím pádem začínám pátý rok ve funkci.

Je pozice starostky ve vaší obci uvolněná?

Ne, není. Pracuji jako neuvolněná starostka za odměnu, kterou schválilo zastupitelstvo ob­ce.

Říkala jste, že ve funkci jste druhé období. Co se vám nejvíce podařilo během prvního období?

Začali jsme rekonstrukcí komunikace u fotbalového hřiště a vylepšili jsme vzhled obce úpravou autobusových zastávek a zelené plochy před vítonickou zastávkou.

Jakou další obnovou ještě Býškovice prošly?

Dále jsme přikročili k opravám vstupu na hřbitov. Sáhli jsme k vyčištění ploch kolem hřbitova včetně osazení kontejneru na hřbitovní odpad.

Je něco, s čím byste se chtěla opravdu pochlubit?

Myslím si, že jde o zřízení minimuzea Býškovic. Úspěšně jsme zabojovali v projektu Spolupráce místních akčních skupin a získali jsme dotaci na projekt muzea ve výši jednoho milionu korun. Minimuzeum bude prezentovat významnou osobnost obce, brigádního generála Bohuslava Závadu.

Sehnat materiály pro muzeum muselo být náročné?

Cenné doklady a osobní věci jsme získali od jeho rodiny, kterou jsme navštívili v Brně. Všechny budou v expozici vystaveny. Další část muzea bude věnována životu v obci napříč stoletími a samozřejmě slavným rodákům.

Podařilo se za vašeho prvního působení sehnat nějaké zajímavé dotace pro obec?

Dotací jsme získali několik. Například na budování dvou hřišť, dvě dotace na výsadbu zeleně u protipovodňových nádrží. Dále se podařilo získat dotaci na pořízení mechanismů pro sečení trávy a svých peněz se dočkal i sbor dobrovolných hasičů.

Je něco, co se nepovedlo a čeho byste chtěla dosáhnout?

Zlepšovat lze průběžně vše, na co člověk sáhne, jak starosta tak i zastupitelstvo nesmí být nikdy spokojeni s tím, co dosáhlo. Je třeba jít s dobou a hlavně naslouchat občanům.

Kdybych měla sama za sebe říci, co se prozatím nepodařilo, určitě bych se dotkla komunikace s organizací, která je odpovědná za čištění a údržbu vodního toku v Býškovicích, tedy Býškovického potoka.

Je nějaký způsob, jak komunikaci s nimi vylepšit?

Nyní přešla správa tohoto státního majetku nově na Povodí Moravy, kde bude nutné stálým tlakem na odpovědné orgány zajistit plnění jejich povinností. Vzhledem k tomu, že nás v roce 2010 postihly třikrát povodně a voda se valila do obce úplně z jiné strany, než jsme předpokládali, zaneslo se koryto potoka takovým způsobem že jeho vyčištění nelze již dále odkládat.

Jaké hlavní cíle si kladete do současného volebního období?

Chtěla bych působit na odpovědné vyšší orgány, aby byla změněna daňová politika v oblasti rozdělování daňových příjmů tak, aby i malé obce mohly žít a nemusely se soustavně doprošovat o peníze. V oblasti života obce bych viděla jako cíl trvale udržitelný rozvoj obce, spolupráci všech neziskových složek v obci, zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.

Které největší investiční akce mají Býškovice naplánovány na následující čtyři roky?

Jde o čtyři větší projekty. Chtěli bychom multifunkční budovu, která by současně fungovala jako společenská budova obce. Rádi bychom vybudovali infrastrukturu k rodinným domkům.

A další dvě?

Ještě nás čeká oprava fasády školy a oprava výletiště. Vše samozřejmě závisí na tom, zda se podaří sehnat potřebné finance.

Na co byste pozvala turisty do vaší obce?

Určitě bych je pozvala na prohlídku protipovodňových nádrží na území obce Býškovice. V loňském roce jsme byli i inspirací pro obec Troubky, když nás navštívil člen skupiny, která se utvořila v Troubkách za účelem a cílem vybudování jejich vlastních protipovodňových opatření. Funkci protipovodňových nádrží stojí za to zhlédnout a využít i turisticky k procházce, jízdě na kole kolem nádrží, případně ke sportovnímu rybolovu. Posedět lze u rybářské chaty. V blízké budoucnosti budeme budovat naučnou stezku, zaměřenou na faunu a flóru naší oblasti.

Jaké největší kulturní a sportovní akce v Býškovicích pořádáte?

V únoru a březnu jde o tradiční vodění medvěda a o folklorní akce sboru dobrovolných hasičů. V květnu při oslavě osvobození otevřeme zmíněné minimuzeum. Pokud jde o sport, konají se u nás rybářské závody nebo závody mopedů.

U sportu a spolků bych se ještě chvilku zastavil. Jak je to u vás s jejich podporou ze strany obecního úřadu?

Obec podporuje všechny neziskové organizace působící v obci, a to i finančně. Nejvyšším finančním podílem je podporována činnost TJ Býškovice. Obec v minulých letech zakoupila i speciální techniku na sečení fotbalového hřiště.

Daří se vám spolupráce s okolními obcemi a na jaké bázi probíhá?

Obec Býškovice spolupracuje jak s regionem Hranicko, tak i s mikroregionem Záhoran, jsme členem obou těchto mikroregionů.

Zmínila jste mikroregion Záhoran. Jaké vám z působení v něm plynou povinnosti, případně výhody?

Jedná se o dobrovolné sdružení devíti obcí z oblasti našeho Záhoří a činnost mikroregionu nám přináší jen užitek, ať už tím, že máme svoji výbornou manažerku, nebo tím, že se svou účastí podílíme na mnoha společných programech a udržujeme tak čilý meziobecní život jednotlivých obecních komunit.

Co můžete v obci nabídnout za občanskou vybavenost?

V první řadě funkční smíšený obchod. Plně funkční CzechPoint, dovoz obědů , kvalitní restauraci. Obec nemá mateřskou školu ani školu, žáci musí dojíždět. Máme však vodovod, kanalizaci i čistírnu odpadních vod, máme také obec plně plynofikovanou. Disponujeme obecními byty a byty pro postižené občany. Také máme jako jedna z mála obcí vybudovány protipovodňové nádrže, chránící obec před povodněmi.

Je naopak něco, co chybí?

Bohužel obci chybí zázemí, kde by se občané mohli společensky vyžít. Jsme asi jediná obec, která nemá žádné kulturní zázemí pod střechou, a tudíž je prioritou obce zabezpečit stavbu multifunkční budovy, která by mohla sloužit všem občanům i složkám v obci.

Kdybyste na závěr mohla říct, jak se poslední roky mění počet obyvatel ve vaší obci? Zda vám přibývají, nebo naopak odcházejí?

V posledních letech přibylo v obci narozených dětí, celkový počet obyvatel je stabilizovaný.