Jde o plaché vodní ptáky, kteří se v městských podmínkách běžně nevyskytují. Jejich výskyt proto ornitologové považují za raritu. Oba opeřenci se na řece zabydleli a zapadli do hejna divokých kachen, které z břehů často přikrmují rodiče s dětmi.

„Hvízdák se k nám občas zatoulá, ale tento samec je výjimečný v tom, že tu zůstal celou zimu. Je docela krotký a očividně se mu tu daří. Na rozdíl od kachen divokých je drobnější, má tmavě hnědou hlavu a krátký světle modrý zobák. Nedávno začal přepelichávat do pestřejšího svatebního šatu a čelo se mu už vybarvuje do zlatožluta. Občas se ozývá hvízdavým hlasem,“ řekl Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku v Přerově.

Za ještě větší vzácnost lze však podle ornitologů považovat výskyt husy velké. „Tu jsme zachytili v Přerově vůbec poprvé. Její výskyt ve městě je netradiční záležitostí. Jsou to totiž obzvlášť plaší ptáci, kteří se vyskytují spíše na velkých vodních plochách s dostatečně zarostlými břehy. U nás hnízdí nejčastěji v oblastech na jihu Čech a Moravy,“ vysvětlil Šafránek.

Husu velkou lze poměrně snadno rozeznat. Je šedohnědě zbarvená a má výrazný žlutooranžový zobák. Jak dlouho se vzácní vodní ptáci na řece Bečvě v Přerově zdrží, lze podle odborníků jen stěží odhadovat.

„Oba se zdají zdraví, bez jakékoliv újmy. Je docela pravděpodobné, že až zesílí, připojí se k táhnoucím hejnům ostatních ptáků a naši lokalitu opustí,“ řekl závěrem Šafránek.