„Přiznám se, že jste mě celkem zaskočil. Domu už jsme sčítací formuláře dostali, ale sem nám je zatím nikdo nepřinesl,“ uvedl na úvod ředitel Dětského domova v Přerově Jan Pavlas.

Vyplnění formulářů mohou udělat i elektronicky po internetu, ale zatím vůbec není jasné, zda po jednom dítěti, nebo bude nutné vyplnit nějaký hromadný formulář.

„U nás je docela problémem, že některé děti zde mají trvalý pobyt a některé ne,“ doplnil Jan Pavlas.

U dětí, které nemají trvalý pobyt v domově platí, že veškeré záležitosti za ně vyřizuje jejich zákonný zástupce.

Podstatně jednodušší mají sčítání v Dětském domově v Lipníku nad Bečvou. Žádné z dětí zde nemá nahlášený trvalý pobyt.

„Vše jsou proto za ně povinni vyřídit zákonní zástupci. Ve většině případů se jedná o jejich rodiče,“ sdělila vedoucí vychovatelka Zdena Sládková.

Úplně stejně jsou na tom i v Dětském domově ve Veselíčku.

Ani zde nemá žádné z dětí nahlášený trvalý pobyt a proto veškerá povinnost se sčítáním padá na rodiče.

„Přiznám se, že jste mě trochu překvapil. Ale je pravda, že děti mají trvalá bydliště u svých rodičů nebo opatrovníků,“ doplnil zástupce ředitele a vedoucí vychovatel v domově Petr Navrátil.

Seniorům s vyplněním pomáhají

Úplně jiný stav je v domovech pro seniory. Na rozdíl od dětí mají senioři v domovech většinou trvalé bydliště a proto tíha za splnění zákonné povinnosti spadá na každý z domovů.

„Máme přímo určeného člověka, který je zkušený v papírování a který se o sčítání postará,“ řekl Milan Káňa, ředitel Domova seniorů v Hranicích.

Osoba, která má zde sčítání na starosti, byla kompletně proškolena.

„Provede nejen samotné sčítání, ale za spoustu lidí vyplní formuláře,“ dodal Milan Káňa.

Trochu jinak mají sčítání obyvatel nastavené v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou.

Zde s vyplňováním seniorům pomáhají nejčastěji pracovnice pošty, které formuláře roznášejí.

„Pokud ale dotyčný pomoci nechce, rád mu pomůže někdo z ošetřovatelů. Často se stává, že seniorům s vyplněním pomůže někdo z rodinných příslušníků,“ informovala Dana Navrátilová, ředitelka Sociální služby v Lipníku nad Bečvou.