Děti nejprve postrašil čert, který jim pohrozil, že si je ve svém pytli odnese s sebou do pekla.

Andělé však přivolali Mikuláše, který neposlušným dětem domluvil a ty hodnější pochválil.

Po odříkání básničky nebo zazpívání písničky se odměna v podobě balíčku plného sladkostí dostala na každého.